Politikë

Ylfete Fanaj

Politikane

 Biografi e shkurt

  • Emri, MbiemriYlfete Fanaj
  • Prejardhja: Prizren-Kosovë
  • Vendi ku vepron:Lucern-Zvicër
  • Profesioni:Politikane
  • Kontakti www.ylfetefanaj.ch

  WHO’S WHO të tjera