Forumi shoqëror i femrës shqiptare – “LIRIA”

  • Kantoni: Vaud
  • Qyteti: Prilly
  • Aktiviteti: Integrues
  • Tel: 079 1200 207
  • E-mail: [email protected]
  • Adresa: Chemin de Sous-Mont 12, 1008 Prilly
  • P.kontaktues: Saranda Ademi

> Shoqata tjera