Kosova

Shqipëri–Kosovë: Leja e qëndrimit bëhet 5-vjeçare, pastaj e përhershme

Vendim tjetër në mbledhjen e sotme mes Qeverisë së Shqipërisë dhe asaj të Kosovës ishte edhe lehtësimi i procedurave për leje qëndrim të përkohshëm ndërmjet dy anëve të kufirit Shqipëri Kosovë.

Tani leja qëndrimit të përkohshëm në të dy anët e kufirit do të merret për 5 vjet. Ministrat e Brendshëm të dy shteteve, Bledi Çuçi dhe Xhelal Svelça, treguan lehtësitë në kritere dhe heqjen e barrierave buroktratike.

Kjo u bë në mbledhjen e sotme të përbashkët të dy qeverive Shqipëri – Kosovë.

Kur mund të marrin leje qëndrimi?

Shtetastit e Shqipërisë dhe të Kosovës në momentin e lajmërimit të qëndrimit të përkohshëm mund të qëndrojnë në territorin e shtetit tjetër deri në 5 vjet për këto arsye.

-Ribashkim familjar

-Arsim parauniversitar apo arsim të lartë

-Kërkime shkencore

-Arsye humanitare, përfshirë refugjatët, personat në mbrojtje plotësuese dhe personat me statut të pashtetësisë, viktima të trafikimit me njerëz apo viktima të kontrabandës me emigrantë dhe emigrantë që kanë shprehur vullnet bashkëpunimi me autoritetet kompetente.

Si merret leja e qëndrimit?

-Çdo shtetas i Kosovës në Shqipëri mjafton të ketë një dokument identifikimi, plotësojë një formular e të deklarojë një adresë të përshtatshme e menjëherë merr një leje 5 vjeçare dhe më pas i takon leja e përhershme pa patur nevojë të bëjë aplikim tjetër.

-Kjo leje qëndrimi unifikohet dhe njësohet me lejen e punës.

-Pa asnjë dokument, vetëm leja e qëndrimit çdo shtetas ka të drejtë të punojë në të dy anët e kufirit.

“Nuk ka nevojë për asnjë aplikimi apo dokument për të marrë leje pune për të punuar një shtetas i Kosovës në Shqipëri apo një shtetas i Shqipërisë në Kosovë”, tha ministri Çuçi

“Për leje 5-vjeçare do kenë nevojë studentët, të punësuarit, por kjo nuk nënkupton se ai pas 5 vjetësh do të vijë të kërkojë leje. Automatikisht atij do t’i zgjatet”, tha ministri Svelça.