Shkurt.ch

Si të votoni në zgjedhjet e tetorit në Zvicër?

Materiali zgjedhor të gjithë atyre që posedojnë të drejtën për të votuar u dërgohet rreth 3 javë para ditës së zgjedhjeve, pra kah fundi i shtatorit / fillimi i tetorit përmes postës

Të gjithë ata cilët posedojnë shtetësi zvicerane mund t’u drejtohen kutive të votimit më 18 tetor ose të votojnë nëpërmjet postës.

Secila votë e juaja ka peshë. Me votën tuaj zgjidhni një legjislaturë të re të parlamentit në katër vjetët e ardhshme.

Çdo katër vjet zgjidhen këshilltarët e Parlamentit Nacional dhe ata të Senatit (Dhomës së Kantoneve). Në këtë fundit përfaqësohen kantonet ndërsa Parlamenti Nacional është zëri i popullit.

Mënyrat e votimit dallon prej kantoni në kanton. Në Kantonin Schafhaussen, qytetarët janë të obliguar të votojnë (mosvotimi dënohet me të holla!) ndërsa në kantonet tjera votimi është vullnetar.

Materiali zgjedhor të gjithë atyre që posedojnë të drejtën për të votuar u dërgohet rreth 3 javë para ditës së zgjedhjeve, pra kah fundi i shtatorit / fillimi i tetorit përmes postës.

Si të votohet me postë:
Hapeni zarfin zyrtar
Shkëputni njërën listë të partive politike për parlamentarë nacional. E rëndësishme : Duhet të përdoret vetëm një listë e vetme.
Shkëputni fletëvotimin e njërës parti për senat (Ständerat) Ose shkruani emrat e kandidatëve në fletvotimin bosh.
Vendoseni fletëvotimin për senat (Ständerat) dhe listën e deputetëve nacional (Nationalrat) në zarfin anonim të votimit. Nënshkruajeni kartën e votimit. Vendoseni zarfin e votimit dhe kartën e votimit në zarfin zyrtar. Dërgojeni mbrapa zarfin zyrtar me postë më së voni deri më 14 tetor në komunën tuaj të banimit ose dërgojeni drejtpërdrejt në kutinë postare të komunës tuaj të banimit më së voni deri 17 tetor, një ditë para zgjedhjeve.
Ata që duan të mësojnë më me saktësi për mënyren e votimit mund të informohen në njërën nga tri gjuhët zyrtare të vendit:
http://www.ich-will-waehlen.ch/de
http://www.je-veux-voter.ch/fr
http://www.voglio-votare.ch/it


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI