Shkurt.ch

SVP-në e zgjedhin shtresat me arsim të ulët dhe të mesëm, SP-në, akademikët

Te meshkujt dhe te grupmoshat 18-39 vjeçare SVP-ja ka qenë e para dhe FDP e dyta. Te gratë, pastaj te moshat 40-64 dhe mbi 65 veçare (të dy gjinitë) ka qenë SP-ja menjëherë pas SVP-së

Se SVP-ja ka fituar zgjedhjet e reja për Parlamentin e Zvicrës ky është lajm i vjetëruar tashmë. Por lajm i ri është se kjo parti ka dalë e para në preferencat e pothuajse të gjitha shtresave, (moshave, gjinive) dhe kategorive shoqërore në vend. Pra, nuk ekziston një zgjedhës tipik i SVP-së, siç mendohej duke u nisur nga zgjedhjet e mëparshme.

Në këtë konstatim ka arritur raporti përfundimtar për zgjedhjet, që është publikuar sot. Ai është realizuar mbi anketën e zhvilluar pas zgjedhjeve me 1017 persona, nga instituti GFS Bern. Vetëm në qytetet e mëdha dhe në shtresat me arsimim të lartë Partia Socialdemokrate (SP/PS) ka qenë preferenca e parë, njofton srf.ch.

Te meshkujt dhe te grupmoshat 18-39 vjeçare SVP-ja ka qenë e para dhe FDP e dyta. Te gratë, pastaj te moshat 40-64 dhe mbi 65 veçare (të dy gjinitë) ka qenë SP-ja menjëherë pas SVP-së.

Në komunat rurale si dhe në aglomeracionet e vogla, të mesme e të mëdha më së shumti ka deputetë të zgjedhur nga SVP-ja. Vetëm në bërthamat e qyteteve mbizotërojnë të zgjedhurit që kanë qenë kandidatë të SP-së. Në përgjithësi, SP/PS ka qenë partia më e fortë në mesin e shtresave me arsim të lartë ndërsa SVP-ja te shtresa me arsimim të mesëm dhe të ulët.