Shqipëria

Zhvillimi i turizmit nxit kreditimin

Kreditimi po nxit zhvillimin e turizmit. Tremujori i dytë i këtij viti shënoi rritje të portofolit të kreditimit për sektorin e tregtisë, ku dominoi huadhënia për hotele dhe restorante.

Banka e Shqipërisë në raportin e publikuar së fundi mbi tendencat e kreditimit, vë në dukje se “sektori bankar ka financuar kryesisht bizneset që veprojnë në sektorin e tregtisë, hoteleve dhe restoranteve. Në qershor të vitit 2019, kredia për këtë sektor përbënte rreth 45% të totalit të kredisë për biznese, duke shfaqur qëndrueshmëri ndër vite”.

Brenda këtij sektori, në vitet e fundit është vërejtur rritje e kreditimit për nëndegën e hoteleve dhe restoranteve, e lidhur ngushtësisht me gjallërimin e turizmit në vend.

Zhvillimi i turizmit në Shqipëri gjatë viteve të fundit po përbën një nga treguesit më të rëndësishëm të ekonomisë së vendit. Numri gjithnjë në rritje i turistëve të huaj nga vende të ndryshme të botës dhe të ardhurat e siguruara nga ky sektor po shënojnë trend rritës progresiv, duke sjellë në vëmendje të operatoreve dhe sipërmarrësve të sektorit përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve dhe akomodimit të klientëve turistikë.

Ekspertët gjykojnë se orientimit të politikave të qeverisë në sektorë produktivë, siç është turizmi, po i përgjigjet më së miri edhe interesi i sipërmarrjeve të reja, por edhe shtimi i produkteve bankare dhe likujditeti i sistemit bankar, shkruan ATSH, përcjell Albinfo.ch.

Sipas të dhënave zyrtare, Shqipëria gjithnjë e më shumë po kthehet në një destinacion turistik për vizitorët e huaj, që zgjedhin vendin tonë jo vetëm për të kaluar pushimet, por edhe për ta vizituar atë gjatë gjithë muajve të vitit.