Koronavirusi: çast pas çasti

Zvicër: Kompensimi për humbjen e fitimit nga masat kundër koronavirusit

Kërkesa për kompensimin e të ardhurave të dëmtuara nga masat kundër koronavirusit duhet të bëhet jo më vonë se 16 shtator 2020

Duke filluar nga 20 marsi 2020, Këshilli Federal ka ndërmarrë një numër masash për të zbutur pasojat ekonomike të përhapjes së koronavirusit që kanë pësuar kompanitë dhe punonjësit e prekur.

Informacionet e përditësuara publikohen në këtë faqe interneti sa më shpejt të jetë e mundur dhe vihen në dispozicion nga zyrat e kompensimit. Kërkesa për kompensimin e të ardhurave të dëmtuara nga masat kundër koronavirusit duhet të bëhet jo më vonë se më 16 shtator 2020

Kompensimi i të ardhurave nga korona: Informacione nga fondet e kompensimit AHV

Kush ka të drejtë në kompensim?
Prindërit me fëmijë të cilëve u është dashur të ndërprejnë punën sepse kujdesi për fëmijët nuk mund të garantohej më;
Personat të cilët janë detyruar të ndërpresin punën për shkak të një mase karantine;
Personat e vetëpunësuar që pësojnë humbje të fitimeve për shkak të masave të luftimit të koronavirusit;
Artistë të vetëpunësuar, angazhimet e të cilëve janë anuluar për shkak të masave për të luftuar koronavirusin ose të cilëve u është dashur të anulojnë aktivitet e tyre;
Nga 1 qershori , të drejtën e kompensimit edhe njerëzit në një pozicion punëdhënësi në sektorin e aktiviteteve, si dhe bashkëshortët/et e tyre që punojnë si ndihmës të tyre si dhe dhe partnerët e regjistruar .

Raportimi mbi përfitimet e paguara

Informacioni bazohet mbi raportet nga zyrat e kompensimit, të cilat zakonisht mblidhen çdo javë. Ato nuk garantohen të jenë të plota dhe korrekte. Me prezantimin e shërbimit të ri, fondet e kompensimit përballen me një numër të madh aplikimesh, përpunimi i të cilave kërkon një kohë të caktuar. Ky informacion pasqyron vetëm përfitimet që janë paguar tashmë në atë kohë dhe jo përfitimet për të cilat keni të drejtë.

Për hollësitë, mund të informoheni në linkun më poshtë: bsv.admin.ch

 


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI