Tematike

Zvicër: Sa më i madh qyteti, aq më e majtë qeveria e tij

Partitë e majta, po u morën së bashku, kanë në dorë më shumë se 70 për qind të mandateve në qeveritë e gjashtë qyteteve zvicerane që kanë mbi 100 mijë banorë

Në gjashtë qytetet më të mëdha të Zvicrës: Cyrih, Gjenevë, Bazel, Bernë, Lozanë dhe Winterthur, partitë e majta kanë shumicën në qeveritë e tyre, shkruan srf.ch. Kështu, partitë si Partia Socialdemokrate, ajo e Gjelbër si dhe disa parti tjera, më të vogla, po u morën së bashku, kanë në dorë më shumë se 70 për qind të “karrigeve” në qeveritë e gjashtë qyteteve (të vetme) zvicerane që kanë mbi 100 mijë banorë.

Nga ana tjetër, në qytetet që kanë më pak se nga 20 mijë banorë partitë e majta dhe të gjelbra kanë vetëm një të katërtën e ulëseve, transmeton albinfo.ch. Në qytetet e kësaj madhësie zakonisht fjalën kryesore ose shumicën në qeveritë përkatëse, e ka Partia Liberale, FDP.

Por, po të merren në konsideratë të gjitha qytetet, pavarësisht nga madhësia, shumicën e ulëseve në organet e tyre ekzekutive e kanë politikanët e partive nga qendra drejt të djathtës, gjegjësisht CVP, FDP dhe SVP. Ato, sipas statistikës që së fundi është bërë në gusht të vitit 2018, mbulojnë 56 për qind të vendeve në qeveritë e qyteteve, përcjell albinfo.ch. Ndërsa partitë e majta kanë saktësisht gjysmën, gjegjësisht 28% të vendeve.

Por në qytetet e Zvicrës perëndimore ose frankofone, përqindja e të majtës në ekzekutiv është dukshëm më e lartë se nëato të pjesës gjermane. Në qytetet e këtij regjioni, e majta mbulon 42% të mandateve të ekzekutivit.

Nga ana tjetër, në Zvicrën italiane ose në Kantonin e Tiçinos, përqindja e të djathtës në ekzekutivin e qyteteve është më e madhja. Atje partitë si CVP, FDP dhe Lega (kjo e fundit është një ekuivalent i SVP-së në këtë regjion) zotërojnë mbi 80 për qind të mandateve në qeveritë e qyteteve.

Është karakteristike se SVP, ndonëse në qytetet gjermanofone është e përfaqësuar në një shkallë relativisht të lartë, me 16%, ajo në regjionet tjera gjuhësore praktikisht nuk ekziston, gjegjësisht mbulon më pak se 1% të vendeve në ekzekutivet e qyteteve.