Lajme

Zvicra investon miliona në mjekësinë gjinore

Qeveria zvicerane po investon 47 milionë CHF në katër programe kombëtare kërkimore për të mbuluar mjekësinë gjinore, biodiversitetin, teknikat e reja të ndërtimit dhe kultivimin e të korrave, përcjell albinfo.ch

Rreth 11 milionë CHF do të shpenzohen për rritjen e njohurive për aspektet gjinore në kërkimin mjekësor dhe kujdesin shëndetësor. Rezultatet do të përkthehen në udhëzime për mjekët, stafin infermieror dhe industrinë farmaceutike.

Pabarazitë gjinore në trajtimin mjekësor kanë qenë kohët e fundit fokusi i hulumtimeve të reja. Një numër në rritje i institucioneve, si Universiteti i Lozanës, po përfshijnë gjininë në edukimin mjekësor.

Paragjykimi gjinor i referohet neglizhencës së paqëllimshme, por sistematike, qoftë të grave apo burrave që rezulton në efekte serioze negative në diagnoza dhe në cilësinë e kujdesit shëndetësor.

Gratë dhe burrat kanë nivele të ndryshme të ndjeshmërisë ndaj sëmundjeve të caktuara dhe shpesh përjetojnë simptoma të ndryshme, të cilat mund të kenë një ndikim thelbësor në mënyrën se si një sëmundje diagnostikohet dhe trajtohet.

Nga buxheti i mbetur, 15.5 milionë CHF do të ndahen për promovimin e biodiversitetit dhe shërbimeve të qëndrueshme të ekosistemit, përcjell tutje albinfo.ch.