Maqedonia

Në Maqedoni qytetarët nuk i besojnë policisë

Besim në polici kanë vetëm 34 % e qytetarëve të Maqedonisë, ndërsa 61% nuk i besojnë

Një analizë e bërë Eurobarometer tregon se në Maqedoni besimi i qytetarëve tek policia është shumë i vogël.

Besim në polici kanë vetëm 34 % e qytetarëve të Maqedonisë, ndërsa 61% nuk i besojnë. Besim më të madh në polici kanë finlandezët me 95%, danezët 93% dhe suedezët me 87%, transmeton “telegrafi i Maqedonisë”.

Pas Maqedonisë, më së paku besim në polici kanë sllovakët 43%, bullgarët 44%, malazezët 47% dhe serbët 48%.

Qytetarët e Maqedonisë pak i besojnë edhe ushtrisë. Gati 51% e të anketuarve kanë thënë se kanë besim në ushtri, ndërsa 41% nuk kanë.

Analiza e Eurobarometer është realizuar në maj të këtij viti dhe janë bërë krahasime me analizën e nëntorit të vitit të kaluar, periudhë në të cilën ka pasur më shumë ngjarje politike në Maqedoni, përcjell albinfo.ch.

Si pasojë e krizës politike dhe ngjarjeve në Kuvend më 27 prill është vërejtur rënie e ndjeshme e besimit në policinë për 7%, ndërsa besimi në ushtrinë ka shënuar rënie për 2%.