Bota

​Nëntë vende të BE-së, për “integrimin e përshpejtuar” të Ballkanit Perëndimor

Austria, Italia, Sllovenia, vendet e Grupit të Vishegradit dorëzuan në Bruksel propozimin e tyre “për të përmirësuar procesin dhe integrimin e qëndrueshëm dhe të përshpejtuar të Ballkanit Perëndimor”.

Në dokument propozohet që një “qasje e zgjeruar” të bazohet në “ruajtjen e parimeve ekzistuese”: anëtarësimin e plotë si qëllimin përfundimtar, përqendrimin në fushat themelore, një proces pranimi të bazuar në rezultatet e arritura, kushtet e rrepta dhe të drejta, forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe të jenë në përputhje me kornizat e negociatave para-ekzistuese.”Reforma e brendshme e BE-së nuk mund të jetë parakusht për zgjerim.

Dera jonë mbetet e hapur, “thuhet në dokumentin që Tanjug kishte qasje. Propozimi i nëntë shteteve anëtare përfshin gjithashtu pesë objektiva themelorë, i pari i të cilave është forcimi i besueshmërisë së proceseve të anëtarësimit dhe bashkëpunimit ndërinstitucional”.

E dyta ka të bëjë me “mirëmbajtjen dhe përshpejtimin e përparimit në reforma”, me fokus në sundimin e ligjit. “Procesi duhet të jetë më gjithëpërfshirës dhe më pak i hollësishëm. Negociatat duhet të sigurojnë përgatitje më të mirë për anëtarësimin në BE dhe të çojnë në përfitime më të prekshme për qytetarët gjatë procesit”, thuhet në dokument.