Lajme

Pse një numër i të rinjve në Zvicër mbesin pa kualifikime

Mungesa e përvojës së punës dhe e shkollimit të mesëm konsiderohet si jokualifikim adekuat

Të rinjtë pa stazh apo shkollë të mesme konsiderohen si grup rreziku në Zvicër. Ato nxjerrin në pah edhe dobësitë e sistemit arsimor.

“Shpesh fajësoja veten”, thotë 20-vjeçari Fab, që ka lënë shkollën. Pas shkollës së mesme, ajo gjithashtu e la shkollimin në një kolegj teknik vjeshtën e kaluar.

Fab, e cila nuk dëshiron të emërohet me emrin e saj të plotë, nuk mundi të kalonte në jetën e të rriturve, sepse ishte e mbytur nga materiali shkollor dhe kushtet e saj të jetesës si jetime. Pavarësisht mbështetjes social-edukative, ajo luftoi me probleme motivimi dhe shpesh e braktiste shkollën. “Duhet të isha fokusuar më pak në problemet e mia personale. Sot e di që askush nuk është i interesuar për to”.

Njerëz si Fabi quhen “të rinjtë jashtë sistemit arsimor” në gjuhën zyrtare. Sipas Zyrës Federale të Statistikave (FSO), 6.8 për qind e moshave 18 deri në 24 vjeç janë të prekur, që arrin deri në 42,600 njerëz në gjithë Zvicrën.

Perspektivat e tyre në tregun e punës janë shumë të kufizuara dhe integrimi i tyre në shoqëri është në rrezik, shkruan BFS. Në krahasim me vendet e tjera evropiane, Zvicra po ecën mirë me këto shifra. Megjithatë, në qytete si Lozana, Gjeneva dhe Bazeli, proporcioni është deri në dhjetë për qind.

Si konsulent në qendrën e këshillimit të të rinjve “JuAr” në Bazel, Christoph Walter shpesh bie në kontakt me të prekurit. Shpesh, thotë ai, ata janë kandidatë të kapur mes punës së përkohshme, RAV-së dhe mirëqenies sociale, të cilët kanë probleme të shumta.

Këtu përfshihen refugjatët, njerëzit e prekur nga varfëria, të rinjtë me borxhe me sëmundje kronike ose mendore si ADHD ose neurodiversitete të tjera, ish-fëmijë në shtëpi kujdesi – por edhe të rinj nga familje më pak të pasigurta me marrëdhënie jofunksionale familjare.

“Thjesht, na duhet më shumë kohë”, thotë Leonard, 19-vjeçar, i cili e la mësimin. Mësimi i tij si kuzhinier dhe mësimi i mëpasshëm si murator nuk i përshtateshin atij. Ai ishte ngacmuar edhe në shkollën profesionale dhe kishte probleme me zotërinë.

Ai u diagnostikua me ADHD kur ishte gjashtë vjeç dhe me sindromën Tourette kur ishte adoleshent. Pavarësisht vështirësive të tij në të mësuar, Leonard arriti të marrë diplomën e shkollës së mesme, por tani ka vështirësi për të gjetur një praktikë. Atij i mungojnë kualifikimet. “Sëmundjet luajnë një rol. Por po ashtu edhe ajo që bëra me pikënisjen time”.

Arsyet pse shumë të rinj nuk arrijnë të kalojnë në nivelin e mesëm të lartë mund të gjenden edhe në raportin e fundit të PISA-s. 15 deri në 20 për qind e nxënësve e lënë shkollën e detyruar me aftësi të pamjaftueshme.

Katër deri në pesë nxënës për klasë nuk janë ende gati për një praktikë ose arsimim të mëtejshëm. “Raporti për arsimin në Zvicër” i qeverisë federale kërkon që shkollat ​​fillore të ofrojnë mbështetje më të mirë për më të dobëtit dhe të pafavorizuarit.

Shembulli i Fabit tregon se riintegrimi mund të jetë i suksesshëm: falë këshillave profesionale dhe mbështetjes social-edukative, braktisja e shkollës gjeti shpejt një praktikë. Rreth gjysma e të prekurve arrijnë ta bëjnë këtë.

Leonard, i cili u largua nga praktika e tij, përfaqëson gjysmën tjetër: ai tani punon i pashoqëruar në një punë të përkohshme dhe mbetet “jashtë sistemit arsimor”./SRF