Tematike

Barriera në kufijtë dytësorë jugorë, për të parandaluar kriminalitetin

Këshilli Federal kërkon që të vendosen barrierat që do ta mbyllin vendkalimin e caktuar kufitar, saherë që policia njofton për ndjekjen e dikujt që është duke shkuar në atë drejtim

Me qëllim luftimin e kriminalitetit, Këshilli Federal i Zvicrës planifikon përforcimin me barriera të vendkalimeve të vogla kufitare me Italinë, në Kantonin e Tiçinos.

Administrata Federale e Doganave ka kumtuar se një projekt pilot për mbylljen e përkohshme gjatë natës të tri vendkalimeve kufitare në këtë regjion, nuk ka sjellë efekte që bien në sy. Dhe po ashtu nuk ka indikacione se veprimi i ngjashëm në hapësira më të gjera mund të ulte kriminalitetin ndërkufitar.

Kështu, në vend të kësaj, do të vendosen barrierat që do ta mbyllin vendkalimin e caktuar kufitar, saherë që policia njofton për ndjekjen e dikujt që është duke shkuar në atë drejtim.

Po ashtu, sipas propozimit të Këshillit Federal, ngasësit e autimjeteve do të sinjalizohen se janë duke u përgjuar nga kamerat ndërkohë që po kalojnüe kufirin.