Lajme

Bazeli dëshiron të investojë paratë farmaceutike në lejen prindërore dhe ekonominë

Qeveria beson se taksa e re minimale e OECD-së po dëmton Bazelin si një vend biznesi, sepse kompanitë e mëdha duhet të paguajnë më shumë taksa. Prandaj dëshiron të investojë një pjesë të madhe të saj në ekonomi.

Taksa minimale e OECD-së sjell 270 deri në 310 milionë franga zvicerane të ardhura shtesë për Basel-Stadt.

Tani qyteti dëshiron të hapë një fond, nga i cili do të përfitojë kërkimi, mjedisi dhe popullsia.

Midis 150 dhe 300 milionë franga derdhen në fondin e ri çdo vit, të cilat vijnë nga të ardhurat e përsëritura nga taksat më të larta të korporatave.

Kompanitë e mëdha ndërkombëtare të Bazelit kanë paguar taksa më të larta që nga fillimi i vitit për shkak të futjes së taksës minimale të OECD. Këto janë rritur në 15 për qind.

Por kjo krijon vështirësi edhe për Basel-Stadt, me kompanitë e shumta aktive ndërkombëtare. “Kjo barrë shtesë tatimore redukton ndjeshëm atraktivitetin e vendndodhjes për kompanitë e prekura”, thotë drejtori i Çështjeve Ekonomike, Kaspar Sutter. Një pjesë e të ardhurave shtesë qëndron në kanton. Prandaj ai dëshiron ta investojë këtë në promovimin e vendndodhjes së biznesit.

Në total, qeveria e Bazelit ka emëruar tri “fusha mbështetëse” që do të promovohen me miliona të OECD-së: inovacioni, shoqëria dhe mjedisi.

Fusha e “inovacionit” përfshin sektorin e biznesit. Kompanitë që vendosin të vijnë në Bazel, për shembull, mund të përfitojnë nga kjo. Kompanitë që kanë nevojë për më shumë staf për aktivitete veçanërisht inovative mund të aplikojnë për kontribute në kostot e personelit.

Në zonën e financimit të “Shoqërisë”, kantoni dëshiron të krijojë stimuj për të siguruar që kompanitë t’u japin punonjësve të tyre leje prindërore më të gjatë se sa u kërkohet me ligj.

Përveç ekonomisë dhe popullsisë, qeveria e Bazelit paratë nga taksa minimale e OECD-së dëshiron t’i investojë edhe në mjedis. Kompanitë që po punojnë për efikasitetin e tyre të energjisë duhet të jenë në gjendje të aplikojnë për ndihmë financiare nga kantoni.

Paratë e reja të taksave do të shkojnë në një fond që do të hapet posaçërisht për këtë qëllim. Meqenëse një pjesë e parave do të shkojnë për qeverinë federale, Basel-Stadt po planifikon një mashtrim të vogël: kantoni do të rrisë taksat për kompanitë që raportojnë fitime mbi 50 milionë. Basel-Stadt do të lejohet të mbajë më shumë nga këto të ardhura tatimore sesa nga e ashtuquajtura taksë suplementare e OECD-së. Mund t’i vendosë këto para në fondin e ri.

Midis 150 dhe 300 milionë franga duhet të derdhen në fond çdo vit. Aplikimet për kontribute mund të bëhen duke filluar nga viti i ardhshëm. Parakusht për këtë është që parlamenti kantonal të mbështesë planet e qeverisë dhe t’i miratojë ato./SRF