Tematike

Bilanci mbi ekstremizmin në ushtrinë e Zvicrës për vitin 2018

Ekstremizmi i djathtë përbën 70 për qind ndërsa ai me motive xhihadiste, 27 për qind të rasteve

Qendra Profesionale mbi ekstremizmin në armatë, gjatë vitit 2018  ka trajtuar 41 raportime dhe  hetime në lidhje me praninë e ekstremizmit. Më së shumti janë paraqitur indicie që kanë të bëjnë me ekstremizmin e djathtë dhe atë me motive xhihadiste, thuhet në një komunikatë të Ministrisë së Mbrojtjes të Zvicrës (VBS).

Zhvillimet relevante për sigurinë janë pa ndryshime nga vitet e kaluara.

Numri prej 41 raportimeve për ekstremizmin është në mesataren e viteve të fundit, thonë ekspertët e fushës. Ekstremizmi i djathtë përbën 70 për qind ndërsa ai me motive xhihadiste, 27 për qind të rasteve, ose praktikisht pothuaj 100% të të gjitha raportimeve të marra së bashku, transmeton albinfo.ch.

Pamja e përgjithshme nuk ka treguar ndonjë ndryshim thelbësor në krahasim me vitet e mëparshme. Te ekstremistët e saportuar, bëhet fjalë para së gjithash për persona të veçantë dhe jo për organizata. Zhvillime me relevancë për sigurinë ose akte dhune nga ky segment , nuk ka pasur gjatë vitit 2018, përcjell albinfo.ch. Nga ana tjetër, ekstremizmi i majtë dhe ai etno-nacionalist, ashtu sikurse edhe më parë, në armatë përbëjnë një dukuri fare margjinale.

Armata nga ana e saj vazhdon zbatimin me konsekuencë tëkritereve ligjore dhe të strategjisë së saj të tolerancës zero ndaj ekstremizmit në radhët e saj. Në këtë kontekst, parandalimi ka një prioritet të lartë. Në vitin 2018, rreth 1000 pjesëtarë të kuadrit të ushtrisë dhe punonjës të Ministrisë së Mbrojtjes  kanë marrë pjesë në ndonjë trajnim ose shkollim për sensibilizim lidhur me rrezikun nga ekstremizmi .