Lajme

Çfarë ndryshon (dhe çfarë jo) kur martoheni në Zvicër

Qoftë emri yt, taksat apo trashëgimia, marrja në Zvicër ka pasoja jo vetëm personale, por edhe financiare për të porsamartuarit. Ja çfarë ndryshon – dhe çfarë jo – kur thoni ‘po’ në Zvicër

Emri juaj

Që nga 1 janari 2013, lidhja e nyjës në Zvicër nuk ka më asnjë efekt në mbiemrin tuaj ose të bashkëshortit tuaj. Në vend të kësaj, çiftet e martuara mbajnë mbiemrat e tyre pas martesës, përveç nëse ata vetë vendosin ta ndryshojnë atë. Kjo vlen edhe për çiftet e të njëjtit seks që zgjedhin të regjistrojnë partneritetin e tyre, shkruan The Local, përcjell albinfo.ch.

Kini parasysh se nëse të dyja palët vendosin të mbajnë mbiemrat e tyre të paprekur dhe planifikojnë të kenë fëmijë në të ardhmen, atyre do t’u duhet të vendosin për një mbiemër për fëmijët e tyre të ardhshëm në momentin e martesës – dhe jo pasi fëmija të lindë ose të birësohet.

Shtetësia

Ashtu si me mbiemrin tuaj, martesa në Zvicër nuk do të ndikojë në shtetësinë tuaj, pasi secili partner do të mbajë kombësinë e tij.

Për zviceranët, kjo do të thotë gjithashtu se gratë duhet të mbajnë vendin e tyre të origjinës – Heimatort në gjermanisht, lieu d’origine në frëngjisht dhe luogo di attinenza në italisht – në dokumente zyrtare në vend që të marrin automatikisht atë të burrit të tyre, siç ishte rasti para vitit 2011.

Megjithëse martesa nuk ndikon drejtpërdrejt në shtetësinë tuaj, martesa me një shtetas zviceran u lejon të huajve të marrin nënshtetësinë zvicerane përmes një procedure natyralizimi të lehtësuar.

Për t’u kualifikuar për këtë rrugë, të huajt duhet të jenë të martuar me një shtetas zviceran, të kenë jetuar gjithsej pesë vjet në Zvicër, të kenë kaluar vitin para dorëzimit të aplikimit në Zvicër dhe duhet të kenë qenë të martuar dhe të kenë jetuar me zviceranin. qytetar për tre vjet.

Në shumicën e rasteve, shtetësia e marrë në këtë mënyrë është e përjetshme (edhe nëse martesa nuk është), por ka edhe situata kur është e kundërta, përcjell tutje albinfo.ch.

Taksat

Me siguri, një nga ndryshimet më të rëndësishme kur martoheni në Zvicër ndodh brenda taksave. Gjegjësisht, ju dhe të ardhurat dhe pasuritë e partnerit tuaj do të kombinohen për qëllime tatimore dhe duhet të deklarohen së bashku në një deklaratë të përbashkët tatimore.

Është e rëndësishme të theksohet se ju nuk do të tatoheni që nga momenti kur do të shkëmbeni ato që i bëni, por gjatë gjithë vitit tatimor – që do të thotë nëse jeni martuar në korrik 2022, do të vlerësoheni së bashku për të gjithë vitin 2022, përcjell tutje albinfo.ch.

Ju jeni të detyruar të ndani informacione me bashkëshortin tuaj

Me kërkesë, partnerët, sipas ligjit federal, duhet t’i japin njëri-tjetrit informacione për të ardhurat, pasuritë dhe borxhet e tyre.

Trashëgimia

Në përgjithësi, ligji ligjor i trashëgimisë zbatohet në rast të vdekjes së bashkëshortit, me kusht që të mos jenë hartuar paraprakisht marrëveshje të tjera, si për shembull testamenti, martesa ose kontrata e trashëgimisë.

Në Zvicër bashkëshorti gjithmonë ka të drejtë të trashëgojë. Ligji dikton gjithashtu që kërkesa e tij për trashëgimi mbrohet deri në një masë nga një pjesë e ashtuquajtur e detyrueshme e cila nuk mund të hiqet nga një marrëveshje testamentare.

Rregullimet e jetesës

Nëse jeni i martuar në Zvicër, mund ta përfundoni kontratën tuaj të qirasë vetëm me pëlqimin e qartë të bashkëshortit tuaj. Vini re se ky është rasti edhe nëse vetëm njëra palë ka nënshkruar marrëveshjen e qirasë.

Ky është gjithashtu rasti për pronën në pronësi. Nëse dëshironi të shisni një shtëpi që është vetëm në pronësi të jush, por që funksionon si një shtëpi familjare, do t’ju duhet të pranoni bashkëshortin tuaj për shitjen përpara se të negocioni.

Fëmijët

Në Zvicër, nëse një fëmijë lind nga një çift i martuar, bashkëshorti automatikisht do të supozohet se është babai, përveç nëse deklarohet ndryshe. Në të njëjtën mënyrë, të dy prindërve do t’u jepet kujdestaria e përbashkët – kështu është edhe në rast divorci.

Pronë e fituar

Nëse ju dhe bashkëshorti juaj zgjidhni të hiqni dorë nga një kontratë martese, regjimi i ‘pjesëmarrjes në pronën e fituar’, i njohur gjithashtu si regjimi i zakonshëm, zbatohet në martesën tuaj.

Kjo do të thotë që çdo person duhet të mbajë të gjitha pasuritë që zotëronte para martesës dhe çdo pasuri të marrë si dhuratë ose të trashëguar gjatë martesës. Kjo njihet si “pronë e vet”.

Secili i martuar gjithashtu menaxhon në mënyrë të pavarur kursimet e grumbulluara gjatë martesës, si për shembull në formën e pagës ose interesit bankar. Kjo njihet edhe si ‘pronë e fituar’.

Pensioni

Çdo para që është paguar në fondin e pensioneve para martesës i përket individit. Megjithatë, pas martesës, paratë u takojnë të dyja palëve.

Në rast divorci, paratë e paguara në fondin e pensioneve ndahen. Personi që ka paguar më shumë në fondin pensional gjatë martesës, i detyrohet personit tjetër pjesën e tij në shtyllën e dytë.

Nga ju pritet të mbështesni bashkëshortin tuaj

Bashkëshortët e martuar në Zvicër duhet të ofrojnë mbështetje morale dhe financiare për bashkëshortin e tyre sa herë që është e nevojshme.