Lajme

Çka duhet të keni parasysh para se të pensionoheni në Austri?

Njerëzit nga e gjithë bota mund të dalin në pension në Austri, por ndryshe nga disa vende të tjera evropiane, Austria nuk ka një vizë të veçantë pensioni.

Në vend të kësaj, ajo ka një leje qëndrimi që mund të aplikohet nga njerëz që nuk kanë ndërmend të punojnë në Austri, si pensionistët, shkruan The Local.

Kjo do të thotë se kushdo që dëshiron të pensionohet në Austri, duhet të kalojë përmes kanaleve standarde të imigracionit, me rregulla të ndryshme për qytetarët e BE-së dhe jo-BE.

Cilat janë rregullat për t’u pensionuar në Austri si qytetar i BE-së?

Procesi që qytetarët nga vendet e BE-së dhe ZEE-së të dalin në pension në Austri është relativisht i thjeshtë për shkak të lirisë së lëvizjes në të gjithë bllokun.

Për të qëndruar në Austri për më shumë se tre muaj, pensionistët do të duhet të jenë në gjendje të mbështesin veten financiarisht (p.sh. përmes një pensioni) dhe të kenë sigurim të mjaftueshëm shëndetësor.

Kur bëhet fjalë për marrjen e një pensioni nga një shtet tjetër anëtar i BE-së, kjo zakonisht kujdeset nga një ofrues sigurimi në Austri, i cili do të merret me procesin e miratimit midis shteteve. Qasja në kujdesin shëndetësor publik në Austri është gjithashtu e disponueshme për të gjithë qytetarët e BE/ZEE, përcjell albinfo.ch.

Aktualisht mosha e pensionit në Austri është 60 vjeç për gratë dhe 65 për burrat.

Cilat janë rregullat për t’u pensionuar në Austri si shtetas jo-BE?

Sipas avokatit të imigracionit, Patrick Kainz, rruga më e njohur e vizave për pensionistët jo-BE që shpresojnë të jetojnë vitet e tyre të arta në Austri është aplikimi për një leje vendosjeje.

Kjo u jepet njerëzve që nuk synojnë të punojnë në Austri dhe quhet “leje qëndrimi me përjashtim të punësimit fitimprurës” (Niederlassungsbewilligung – ausgenommen Erwerbstätigkeit) nga imigracioni austriak.

“Siç sugjeron emri, do t’ju lejojë të jetoni në Austri, megjithatë nuk keni akses në tregun austriak të punës. Austria madje pret që ju të mos ndiqni punë fitimprurëse askund jashtë Austrisë – qoftë i punësuar apo i vetëpunësuar – ndërkohë që keni këtë leje qëndrimi”, tha Kainz, shkruan The Local.

Për t’u kualifikuar për lejen e vendbanimit, aplikantët duhet të dëshmojnë se kanë fonde të mjaftueshme, sigurim shëndetësor gjithëpërfshirës dhe një vend për të jetuar.

Dëshmia e fondeve të mjaftueshme nënkupton që aplikantët duhet të kenë të ardhura të rregullta mujore nga një pension, fitime nga ndërmarrjet jashtë vendit, të ardhura nga asetet, kursimet ose aksionet e kompanisë.

Shuma minimale është 1,030,49 € për një person beqar, ose 1,625,71 € për çiftet e martuara ose ato në partneritet.

Ekziston gjithashtu një kufi se sa leje vendosjeje u lëshohen pensionistëve çdo vit, diçka që Kainz thotë se mund të jetë një pengesë.

“Shumë rajone, si Vjena, kanë zbatuar një procedurë pararegjistrimi, me një afat të rreptë dhe vetëm personat që kanë arritur të zënë një vend gjatë pararegjistrimit do të kenë të drejtë të paraqesin aplikimin e tyre. Për këtë arsye, kandidatët e mundshëm duhet të eksplorojnë opsionet dhe kërkesat për t’u dhënë një leje e tillë shumë përpara se të planifikojnë të lëvizin”, u shpreh ai, përcjell albinfo.ch.

Si dhe dëshmitë e fondeve, shtetasit e vendeve të treta duhet të ofrojnë dëshmi të aftësive bazë të gjuhës gjermane në nivelin A1, në përputhje me Kornizën e Përbashkët Evropiane të Referencave për Gjuhët. Diploma duhet të jetë jo më e vjetër se një vit kur dorëzohet bashkë me aplikimin.

Sidoqoftë, procesi i aplikimit do të jetë tërësisht në gjermanisht, kështu që për njerëzit që nuk kanë aftësi të avancuara të gjuhës gjermane, është më mirë të punësoni një avokat imigracioni anglishtfolës.

Përveç kësaj, Austria ka një marrëveshje të sigurimeve shoqërore me disa shtete jo-anëtare të BE-së, duke përfshirë MB, Kanada dhe SHBA. Kjo u mundëson disa personave të kenë akses në pensionin e tyre direkt nga Austria, në varësi të marrëveshjes.

Përsëri, mund të jetë e dobishme të gjesh një këshilltar anglishtfolës për të ndihmuar me pjesën burokratike të përfitimit të një pensioni në Austri nëse nuk ke aftësi të forta të gjuhës gjermane.

Pas pesë vjetësh jetese në Austri me leje vendosjeje, mbajtësit e vizave mund të aplikojnë për qëndrim të përhershëm, shkruan The Local.