Tematike

Gjuha e dytë e huaj, barrë e rëndë për filloristët

Ideja është që nxënësit e klasëve të ulëta të fillores të thellohen në mësimin e vetëm njërës gjuhë të huaj, për të cilën edhe do të marrin nota

Lidhja e mësuesve e Zvicrës synon që në të ardhmen t`i lirojë nxënësit e ciklit të ulët të fillores nga detyrimi i mësimit të gjuhës së dytë të huaj.

Në një strategji të bërë dhjetë vite më parë konferenca e drejtorëve të arsimit kishte futur detyrimin e mësimit të gjuhës së dytë të huaj, gjegjësisht një gjuhë e vendit plus gjuha e huaj, për nxënësit zviceranë të shkollave fillore. Strategji në fjalë pritej të mbetej në fuqi deri në vitin 2015.

Por, po kjo konferencë në mbledhjen e mbajtur të premten në Davos ka vendosur që në arsimin fillor të mësohet vetëm një gjuhë e huaj, e detyruar. Kështu, gjuha e dytë e huaj mund të mësohet vetëm si gjuhë e zgjedhur (si lëndë fakultative).

Lidhja e arsimtarëve të Zvicrës tash po shqyrton mundësinë që këtë propozim ta ngrejë në një iniciativë popullore për referendum.

Siç ka thënë kryetari i Lidhjes së Arsimtarëve, Beat Zemp për radion SRF “kjo do të nënkuptojë braktisje përfundimtare e strategjisë së përmendur gjuhësore e cila parasheh dy gjuhë të detyruara të huaja në  shkollat fillore. Qysh tash mund të shihet se në shumë kantone edhe sot favorizohen modele të cilat nuk përkojnë e modelin që ka qenë deri tash në fuqi”.

Ideja e gjithë këtij ndryshimi që po synohet është që nxënësit e klasëve të ulëta të fillores të thellohen në mësimin e vetëm njërës gjuhë të huaj, për të cilën edhe do të marrin nota. Gjuha e dytë duhet të mbetet në vullnetin e tre. Ndërsa në ciklin e lartë të shkollës fillore, gjuha e dytë e huaj duhet të mbetet e detyruar.


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI