Shkurt.ch

“Google” me këpucët që flasin

Pas syzeve të së ardhmes „Google Glass“, tani do të kemi edhe këpucë që do të flasin “Smartshoe“

”Google” ka prezantuar një prototip, të quajtur “Smartshoe”, këpucë inteligjente që janë të pajisura me sensorë që tregojnë për lëvizjet e atyre që i mbathin në mesazhe, si: keni qëndruar vetëm ulur në karrige më shpesh sesa keni vrapuar, etj. Ose nëse jeni duke punuar, këpucët do t’ ju lavdërojnë. 

”Google” bëri të qartë se nuk ka pasur plane afatgjata për të nisur projektin “Google Shoes”. 

”Google” ka prezantuar këpucët “Smartshoe“ në kuadër të projektit “Art, Copy, Code” në një konferencë në Texas. Këpucët komentojnë disa veprime të atyre që i mbathin, ndërsa nëse lidhen me “Smartphone”, atëherë veprimet e pronarit të këpucëve mund të publikohen edhe në Facebook dhe Google.