Tematike

A janë të kënaqur zviceranët me sigurimet e tyre shëndetësore?

Zviceranët duket se janë të kënaqur me sigurimet shëndetësore. Megjithatë, rritja e vazhdueshme e primeve që nga viti 2014 nga 4% deri në 5% në vit duhet t’i motivojë ofertuesit për të shqyrtuar kontratat e tyre të sigurimeve për vitin 2018.

Krahasimi i bonus.ch realizoi një anketë të kënaqshmërisë me përdoruesit e saj në lidhje me fondet e sigurimeve shëndetësore. Mbi 2.000 njerëz e vlerësuan siguruesin e tyre sipas pikave të mëposhtme: qartësia e informacionit të paraqitur, përpunimi i shërbimeve dhe shërbimi ndaj klientit, përcjell albinfo.ch.

Këtë vit, KPT / CPT për të dytin vit radhazi dhe  ÖKK me rezultatin e përgjithshëm 5.3 kanë zënë vendin e parë. Vendi i dytë në podium është i ndarë nga jo më pak se katër kompani sigurimi me klasën 5.2: Atupri, Helsana, Sanitas dhe SWICA. Në vendin e tretë, të dy me klasën 5.1, ju mund të gjeni CSS dhe Visana.

Sa i përket dallimeve rajonale, mund të shihet se zviceranët e pjesës gjermanofolëse janë më të kënaqur me sigurimet shëndetësore: 78.1% e vlerësojnë “të mirë” dhe “shumë të mirë”, ndërsa në Zvicër dhe Ticino perëndimore vlerësimi global është 66.5% deri 68.6% se janë pak më pak të mira. Ndër kantonet, Vaudi është veçanërisht kritik (62.2%), krahasuar me Cyrihun (71.9%) dhe Tessin (71.6%).

Midis tri kategorive të vlerësuara, edhe gjatë këtij viti, trajtimi i shërbimeve, i cili mori vlerësimin “më të mirë” me 5.1 “i mirë”, ishte i pari me ÖKK. Dy kategoritë e tjera (qartësia e informacionit dhe shërbimi ndaj klientit) vlerësohen “të mira” me notën 5.0.

Sa i përket shërbimit të klientit, shumica e mbajtësve të policave kanë marrëdhënie të mira me punonjësit e sigurimeve të tyre shëndetësore. Disponueshmëria dhe simpatia e këtyre të fundit vlerësohen si shumë pozitive me 78% e të anketuarve. Në kategorinë “shërbimi ndaj klientit”, KPT / CPT, ÖKK dhe SWICA u vlerësuan me 5.3, si më të mirët.

Sa i përket ndryshimit në sigurimin shëndetësor, vetëm 12.3% e të anketuarve deklaruan se kishin ndërruar sigurim shëndetësor në fillim të vitit. Kjo përqindje është disi më e ulët se në vitin paraprak (14.7%). Edhe këtë vit, rritja e premive pritet të jetë midis 4% dhe 5%. Nga kjo mund të konkludohet se kursi i këmbimit në nivel të Zvicrës do të jetë 12-15% në fund të vitit.