Shkencë

Prenvera Kellezi

Avokate

 Biografi e shkurt

  • Emri MbiemriPrenvera Kellezi
  • Vendi ku vepron:Gjenevë-Zvicër
  • Profesioni:Avokate