Shkencë

Prenvera Kellezi

Avokate

 Biografi e shkurt

  • Emri, MbiemriPrenvera Kellezi
  • Vendi ku vepron:Gjenevë-Zvicër
  • Profesioni:Avokate

  WHO’S WHO të tjera