Tematike

Këshilli Federal përcaktoi kontigjentin për vitin e ardhshëm

Këshilli Federal ka vendosur për kontigjnetin e vitit 2019, për punëtorët e vendeve të treta dhe ofruesit e shërbimeve nga vendet anëtare të BE apo EFTA

Kompanitë zvicerane gjithashtu duhet të jenë në gjendje të rekrutojnë fuqinë punëtore të specializuar, për të cilat kanë nevojë në vitin 2019. Në mbledhjen e tij të 28 shtatorit 2018, Këshilli Federal, për këtë qëllim miratoi rishikimin e pjesërishëm të Urdhëresës për pranimin, qëndrimin dhe ushtrimin e një aktiviteti përfitues (OASA). Ligji i ndryshuar do të hyjë në fuqi më 1 janar 2019. Numri maksimal i lejeve të qëndrimit (viza B) rritet me 1.000 të tjera, ndërsa numri maksimal i lejeve të qëndrimit të shkurtër (viza L) ulet me 500. Kontigjenti global i autorizimeve për punëtorët e vendeve të treta dhe ofruesit e shërbimeve nga shtetet anëtare të Bashkimit Europian (BE) ose Shoqata Europiane e Tregtisë së Lirë (EFTA), e riktheu nivelin e saj të vitit 2014.

Përveç marrëveshjes për lëvizjen e lirë të personave të lidhur me BE dhe EFTA, kompanitë zvicerane, nga vendet e jashtme duhet të jenë në gjendje të rekrutojnë specialistë për të cilët do të kenë nevojë vitin e ardhshëm. Duke pasur parasysh nevojën e vazhdueshme për specialistë nga vendet e treta, rezultatet e studimit të kantoneve dhe partnerëve socialë, si dhe kërkesa e rëndë e kuotave për lejet e qëndrimit (B), Këshilli Federal ka vendosur të përmirësojë këtë kuotë për 1000 njësi. Në këmbim, kuota e lejeve të qëndrimit afatshkurtër (L) do të reduktohet me 500 njësi. Si rezultat, në vitin 2019, numri i përgjithshëm i autorizimeve është kthyer në nivelet e vitit 2014, të cilat do të sigurojnë vazhdimësi dhe do të marrin parasysh interesat e ekonomisë.

Vitin e ardhshëm, 8500 specialistë do të jenë në gjendje të rekrutohen në vendet e treta, 4500 me vizë B (+1000) dhe 4000 me vizë L (-500). 1000 viza B shtesë do të hyjnë në rezervën federale, e cila e lejon Konfederatën të përgjigjet në mënyrë fleksibile ndaj kërkesave shtesë nga kantonet.

Në mbledhjen e sotme, Këshilli Federal ka përcaktuar gjithashtu numrin maksimal të ofruesve të shërbimeve nga BE dhe EFTA, kohëzgjatja e misionit të së cilës në Zvicër tejkalon, në varësi të kushteve, 90 ose 120 ditë në vit, trasnmeton Albinfo.ch. Shifrat maksimale do të mbeten të pandryshuara në vitin 2019: ato do të arrijnë në 3000 njësi për vizat L dhe 500 për vizat B. Si në të kaluarën, këto autorizime do të lëshohen në baza tremujore.

I hyrë në fuqi më 1 korrik 2018, detyrimi për të komunikuar vendet e lira të punës për ato lloje të profesioneve me norma mesatare të papunësisë, është një instrument i ri për menaxhimin e imigracionit të punëtorëve në degë të dobëta strukturore. Një muaj pas futjes së këtij detyrimi, numri i vendeve të lira të shpallura në shërbimin publik të punësimit është rritur ndjeshëm: në korrik, kompanitë komunikuan 30.004 vende të lira pune, ose 13.150 më shumë se në qershor. Ky sistem ofron një avantazh të rëndësishëm për punëtorët në Zvicër. Përveç kësaj, pranimi i punës nga shtetet e treta vazhdon t’i shërbejë interesave të përgjithshme ekonomike të Zvicrës duke ndihmuar në ruajtjen e vendeve të punës atje.