Lajme

Kur mund të kërkoj rimbursim për shpenzimet mjekësore në Austri?

Nëse vizitoni një ‘mjek me zgjedhje’ në Austri ose shkoni për disa procedura dhe ekzaminime, mund t’ju duhet të paguani paraprakisht shpenzimet. Por kur do t’ju rimbursojë sigurimi shëndetësor ligjor?

Sistemi shëndetësor i Austrisë mund të duket i ndërlikuar. Shumica e njerëzve janë të siguruar nga kompanitë ligjore të sigurimit, duke siguruar që ata të marrin kujdes cilësor falas në vend.

Megjithatë, mund të ketë raste kur dëshironi të shkoni në rrugën private – qoftë për ekzaminime specifike, ose nëse jeni duke kërkuar për një specialist të caktuar ose, më së shpeshti, nëse thjesht nuk mundeni ose nuk prisni të merrni një takim nëpërmjet sistemit publik. Me rënien e numrit të mjekëve publikë, gjithnjë e më shumë njerëz u janë drejtuar mjekëve “me zgjedhje”, apo laboratorëve privatë për analiza të caktuara në vend që të presin javë të tëra në sistemin publik.

Në ato raste, fondet e sigurimeve shëndetësore publike shpesh ju rimbursojnë shpenzimet, të paktën pjesërisht, transmeton albinfo.at.

Kur mund të kërkoj rimbursim?

Ka disa raste kur mund të rimbursoheni nga kompania më e madhe e sigurimeve shëndetësore në Austri, ÖGK. Kjo perfshin:

  • Mjekët privatë ose me zgjedhje: Mjekët me zgjedhje nuk kanë kontratë me Fondin Austriak të Sigurimeve Shëndetësore (ÖGK). Prandaj do të trajtoheni atje si pacient privat dhe fillimisht duhet të paguani vetë për trajtimin. Në shumicën e rasteve, ÖGK do të rimbursojë një pjesë të shpenzimeve.
  • Shëndeti Dentar: Përveç trajtimit konservativ dentar dhe protezave, shërbimet dentare ÖGK përfshijnë gjithashtu rregullime të nofullës (proteza).
  • CT, MRI dhe rrezet X: Tomografia e kompjuterizuar (CT), rezonanca magnetike (MRI) dhe rrezet X janë “procedura diagnostike imazherike”. Fondi Austriak i Sigurimeve Shëndetësore (ÖGK) mbulon shpenzimet nëse ekzaminimi kryhet në një institut të autorizuar.
  • Terapistët: ÖGK do të mbulojë kostot për logopedi, fizioterapi dhe psikoterapi, ndër të tjera.
  • Mamitë: Mamitë mbështesin gratë gjatë shtatzënisë, gjatë lindjes dhe në periudhën fillestare më pas. Fondi Austriak i Sigurimeve Shëndetësore (ÖGK) mbulon disa shpenzime për mamitë.
  • Qëndrimet në spital: Personat e siguruar nga Fondi Austriak i Sigurimeve Shëndetësore (ÖGK) mund të marrin trajtim ambulator ose spitalor në disa spitale në të gjithë Austrinë. Fondi nuk do të mbulojë asnjë tarifë të veçantë që krijohet për akomodimin në “klase speciale” (për shembull, disa spitale ofrojnë dhoma private si klasa speciale). Për trajtimin e nevojshëm mjekësor në spitale me të cilat nuk ka marrëdhënie kontraktuale, ÖGK aktualisht paguan një kompensim ditor të kostos së kujdesit prej 399,97 €, por jo më shumë se kostot aktuale të bëra.
  • Mjetet ndihmëse mjekësore dhe mjekimet: Fondi Austriak i Sigurimeve Shëndetësore (ÖGK) mbulon kostot e mjeteve ndihmëse mjekësore si aparatet e dëgjimit, furnizimet për diabetin ose fashat, nëse keni recetën e mjekut për to. ÖGK mbulon edhe shpenzimet e mjekimit, por ju duhet një recetë nga mjeku.

Rimbursimi nuk mbulon të gjithë koston. Pasi të miratohet rimbursimi, ju do të merrni 80 për qind të asaj që ÖGK do t’i kishte paguar sistemit publik. Kjo nuk është e njëjtë me 80 për qind të faturës suaj.

Fondi i sigurimeve nuk miraton gjithmonë faturat, ai do të vlerësojë nevojën dhe do të vendosë kufij (pra, nuk do të merrni rimbursim në çdo vizitë te mjeku nëse shkoni te i njëjti lloj specialisti në një periudhë të shkurtër, për shembull). Veçanërisht nëse planifikoni një shpenzim të madh, ia vlen të kontrolloni paraprakisht me fondin nëse ata do të mbulonin kostot private.

Si mund të kërkoj rimbursim?

Së pari ju duhet të merrni fatura për të gjitha shpenzimet mjekësore, duke përfshirë faturat e mjekut, faturat e spitalit dhe faturat e farmacisë. Ju gjithashtu do të duhet të mbledhni konfirmimin e pagesës. Më pas, ju e paraqisni këtë informacion si kërkesë për dëmshpërblim në faqen e internetit të kompanisë suaj të sigurimit.

Më pas prisni kohën e përpunimit, e cila mund të zgjasë deri në disa javë. Nëse kërkesa juaj miratohet, do t’i merrni paratë direkt në llogarinë bankare që keni në detajet e llogarisë tuaj në faqen e internetit të sigurimit.

Po sikur të kem sigurim privat?

Shumica e sigurimeve private në Austri punojnë me kompanitë statutore. Ju do të ndiqni të njëjtën rrugë të saktë. Pasi të merrni konfirmimin se sa do t’ju rimbursojë sigurimi publik (ose nëse nuk do t’ju rimbursojë), atëherë mund t’i dërgoni të gjitha këto dokumente në sigurimin tuaj privat. Ata do të paguajnë diferencën midis asaj që keni marrë nga kompania publike dhe asaj që keni paguar në kujdesin shëndetësor privat