Lajme

Kuvendi i Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Zvicër, shtyhet për në vjeshtë

Kryetari i Nderit të Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Zvicër, Fehmi Fetahi, në kuadër të aktiviteteve të shumta të Rrjetit u takua sot, më 04 prill 2020, në Langenthal, me Kryetarin e RRBShZ, Qamil Isufi dhe me anëtarin e Kryesisë së këtij Rrjeti, Isa Zeqiraj.

Në takim, pasi u analizua puna e gjertanishme, duke pasur parasysh situatën aktuale të shkaktuar nga pandemia Kovid19, u mor vendim që Kuvendi i rregullt zgjedhor i Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Zvicër të mbahet në vjeshtë, pikërisht më 19 shtator 2020.

Vendi dhe ora do të komunikohen me kohë. Pjesëmarrësit u dakorduan që kontaktet me grupet e interesuara të afaristëve shqiptarë si dhe përgatitjet për një Kuvend të suksesshëm të nisin që tani.