Shkurt.ch

Liburn Aliu ligjëron në Bernë mbi kaosin urbanistik të Prishtinës

Drejtori i urbanizmit i Prishtinës, arkitekti i diplomuar Liburn Aliu do të flasë këtu lidhur me problemet në planifikimin e qytetit. Bëhet fjalë para së gjithash për cilësinë e ndërtimit në hapësirën publike, luftimin e korrupsionit dhe ndërtimit ilegal

Nesër, më 14 nëntor, në Bernë, në organizim të Shkollës së Lartë Profesionale të Bernës debatohet mbi hapësirat publike të Prishtinës. Për të ligjëruar mbi këtë temë, është ftuar Liburn Aliu, drejtor i Drejtorisë së Urbanizmit në Komunën e Prishtinës.

Në qershorin e këtij viti, në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës dhe drejtorin e urbanizmit, Liburn Aliu, Shkolla e Lartë Profesionale e Bernës, katedra e arkitekturës, ka mbajtur një modul të Shkollës verore, me temën “Kaosi urban i Prishtinës”. Me atë rast janë përpunuar disa projekte për valorizimin e hapësirës publike. Ligjërata e Aliut në Bernë realizohet në kontekst të këtij bashkëpunimi

Në njoftimin dhe ftesën e bërë nga shkolla e përmendur, përshkruhet gjendja e cila mbretëron në Prishtinë që nga përfundimi i luftës në vitin 1999, gjenjde kaotike kjo, e krijuar nga ndërtimet e pakontrolluara.

“Në rrjedhën e kohës, janë rrënuar praktikisht të gjitha ndërtesat që e kanë karakterizuar këtë qytet dhe ato janë zëvendësuar me të reja. Pasi që praktikisht askush nuk i respekton ligjet në fuqi mbi ndërtimin, hapësirat publike po shkatërrohen nga ndërtimet ilegale”, thuhet në tekst, transmeton albinfo.ch.

Drejtori i urbanizmit i Prishtinës, arkitekti i diplomuar Liburn Aliu do të flasë këtu lidhur me problemet në planifikimin e qytetit. Bëhet fjalë para së gjithash për cilësinë e ndërtimit në hapësirën publike, luftimin e korrupsionit dhe ndërtimit ilegal. Do të tregohet me këtë rast se sa e rëndësishme është hapësira publike në procesin shoqëror, shkruan albinfo.ch. Në mënyrë që kryeqyteti i Kosovës t`i fitojë sërish hapësirat e munguara publike, të cilat mund të shfrytëzohen dhe të përjetohen bashkërisht, qytetit i nevojiten autoritete që funksionojnë mirë dhe që i zbatojnë rregulloret e ndërtimit që janë në fuqi.

Ligjërata mbahet të martën, më 14 nëntor, me fillim në orën 19.00.

Do të përshëndesë një përfaqësues nga Ambasada e Kosovës në Zvicër, pastaj Rene Graf, drejtor i Shkollës së Lartë Profesionale të Bernës dhe Jeanette Beck, arkitekte nga Zyra e Planifikimit Urbanistik të Bernës.

Mysafiri, Liburn Aliu, ligjëratën do ta mbajë në gjuhën angleze.

Adresa: Kornhausforum Bern, Kornhausplatz 18, 3011 Bern
Stadtsaal, 1. Obergeschoss