Maqedonia

Liqeni i Ohrit, nga qershori 2019 në UNESCO

Grupi vlerësues i UNESCO-s ka përmbyllur në muajin shtator vizitën vlerësuese për dosjen që Shqipëria ka dorëzuar në shkurt të këtij viti. Vendimi pritet të merret në qershor 2019, në takimin vjetor të Komitetit të UNESCO-s.

Pjesa shqiptare e liqenit të Ohrit është propozuar për t’u përfshirë në Listën e Trashëgimisë Mikse Natyrore dhe Kulturore Botërore të UNESCO-s, ku bëjnë pjesë shumë pak pasuri të tilla. Shtrirja e propozuar përfshin gjithë pjesën shqiptare të Liqenit të Ohrit, Gadishullin e Linit dhe burimet e Drilonit me rrjedhat që lidhin ato me Liqenin e Ohrit.

Grupi vlerësues i UNESCO-s ka përmbyllur në muajin shtator vizitën vlerësuese për dosjen që Shqipëria ka dorëzuar në shkurt të këtij viti. Vendimi pritet të merret në qershor 2019, në takimin vjetor të Komitetit të UNESCO-s.

Projekti “Drejt një qeverisjeje të përbashkët të trashëgimisë natyrore dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të Liqenit të Ohrit”, që zbatohet nga UNESCO dhe financohet nga Bashkimi Evropian dhe Ministria shqiptare e Mjedisit, përqendrohet si në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, ashtu dhe në atë të natyrës. Projekti synon që të vërë në dukje vlerat e shumta të kësaj zone.