Albinfo.tv

Menaxhimi i diversitetit në spitalet zvicerane

Shumëllojshmëria gjithnjë e më e madhe shoqërore, kulturore dhe gjuhësore e pacientëve në spitalet zvicerane sjell profesionistët shëndetësor së bashku për të reflektuar mbi çështjet e "menaxhimit të diversitetit" brenda institucioneve mjekësore, si dhe për praktikat e mira dhe për qasje të barabartë në lidhje me përkujdesjen e pacientëve. E gjithë kjo pa lenë pas dore shërbimet cilësore.