Tematike

Më mirë të integrohen në punë refugjatët ekzistues se të rekrutohen punëtorë nga jashtë

Nëse refugjatët do të mund të integrohen ne tregun e punës, atëherë Zvicra do të ketë më pak nevojë për të rekrutuar fuqi punëtore nga jashtë

Sekretari i Sekretariatit Shtetëror për Migracion (SEM) Mario Gattiker ka emëruar sot ish ambasadorin special për çështje të migracionit, Eduard Gnesa në postin e të ngarkuarit për refugjatë dhe ekonomi. Gnesa gjatë gjashtë muajve në vijim do të informojë ndërmarrjet private dhe bashkësitë ekonomike zvicerane në lidhje me mundësitë e angazhimit në ekonomi të refugjatëve dhe personave me qëndrim të përkohshëm në Zvicër, thuhet në një komunikatë të SEM.

Objektivi i kësaj mase të marrë është që edhe kategorive të përmendura të njerëzve t`u ofrohen vende të përshtatshme pune dhe zanati në mënyrë që ata të integrohen në botën e punës në të mirë të dyanshme, shkruan albinfo.ch-

Viteve të fundit është rritur shumë numri i refugjatëve me status të pranuar dhe i atyre me qëndrim të përkohshëm. Shumë prej tyre janë të rinj dhe kanë potenciale profesionale, të cilat aktualisht nuk janë duke u shfrytëzuar sa duhet. Federata dhe kantonet kanë konstatuar nevojën për veprim në këtë drejtim dhe kanë marrë masa plotësuese për integrim profesional të kategorisë së përmendur.

Ndërsa ajo që pritet prej refugjatëve është që të japin kontributin e tyre për të qenë sa më shpejt të përgatitur për tregun e punës dhe të shkollimit, zanatit.

Refugjatët dhe të pranuarit e përkohshëm bëjnë pjesë në potencialin vendor të punës

Por, hyrja në tregun e punës mund të ketë sukses vetëm nëse për refugjatët, të pranuarit e përkohshëm dhe njerëzit tjerë të cilët kanë sukses në integrimin në tregun e punës do të ketë në dispozicion numër të mjaftueshëm të vendeve të punës dhe të zanatit. Sot kjo gjë nuk ndodh, kështu që ajo që duhet bërë është që për këta njerëz të krijohen në një afat të shkurtër vende shtesë të punës dhe të zanatit.

Refugjatët dhe të pranuarit e përkohshëm bëjnë pjesë në potencialin vendor të punës. Nëse ata do të mund të integrohen në tregun e punës, atëherë Zvicra do të ketë më pak nevojë për të rekrutuar fuqi punëtore nga jashtë.

I ngarkuari me punë për refugjatë dhe ekonomi, Gnesa, ka për detyrë që gjatë gjashtë muajve në vijim të informojë ndërmarrjet private dhe federatat ekonomike zvicerane në lidhje me mundësitë e angazhimit në ekonomi të refugjatëve dhe personave me qëndrim të përkohshëm në Zvicër. Pas përfundimit të mandatit 6 mujor do të bëhet një bilanc dhe do të vendoset në lidhje me veprimet e mëtutjeshme.