Fotolajmi

Një e treta e austriakëve nuk besojnë në zot

Një e treta e austriakëve nuk besojnë në zot, sipas hulumtimit të javores në Vjenë “Profili”, me rastin e festës së krishterë të Pashkëve.

Sipas anketës, 64 për qind e austriakëve thanë se ata besojnë në zot.

Nga ana tjetër, 30 për qind e të anketuarve thanë se nuk besojnë në Perëndinë, pa marrë parasysh se çfarë feje është. Gjashtë për qind e të anketuarve nuk kanë dashur të marrin pjesë në një anketë me këtë temë.