Diversité

Një radio, në shërbim të diversitetit

“Radio Perroquet” është emri i një radioje nga Lozana, nisur nga disa persona me prejardhje emigrante. Kjo radio ka për qëllim të lehtësojë qasjen e emigrantëve në opinionin publik dhe të luftojë paragjykimet.