Kosova

Pengesat me të cilat përballen njerëzit në diasporë për të votuar

Më 14 shkurt 2021, zgjedhjet e reja parlamentare do të zhvillohen në Kosovë. Diaspora e madhe të ketij shteti në Zvicër, na ka bërë që të ngremë disa pyetje në lidhje me procesin zgjedhor. Një vendim i fundit i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e ka gjallëru nevojën për të shprehur pakënaqësinë tonë me disa dispozita legjislative të cilat parandalojnë, për mendimin tonë, ushtrimin e një të drejte themelore, të garantuar me Kushtetutën e Kosova, domethonë e drejta për të votuar. Në këtë tekst të lidhur më poshtë, ne shpjegojmë në detaje të gjitha pengesat me të cilat përballen njerëzit në diasporë për të votuar.

Linku i tekstit: https://aeage.ch/vota-e-diaspores-ne-kosove/

Ky tekst është i nënshkruar nga dy shoqata:

Shoqata e studentëve shqiptarë të Gjenevës.

CréAction Gjenevë.

Ne inkurajojmë të gjitha shoqatat shqiptare në Zvicër dhe kudo tjetër që të mbështesin këtë tekst dhe të na kontaktojnë në mënyrë që të jemi sa më shumë bashkë-nënshkrues.

Kontakt : [email protected]