E-Diaspora

Pothuajse çdo punëtor i dytë është në stres në Zvicër

Presioni, puna jashtë orarit, 40 për qind e zviceranëve ankohen për presion të madh në vendin e punës.

Sipas studimit «Barometer Gute Arbeit» të publikuar nga organizata punëtore «Travail.Suisse» të premten, motivimi i punonjësve ka qenë i qëndrueshëm në nivel të lartë për të paktën katër vjet.

Kjo matet, për shembull, me pyetje rreth asaj se si perceptohen vlerësimi dhe mbështetja e punëdhënësit, kuptimi i punës për shoqërinë, apo sa punonjësit identifikohen me punëdhënësin.

Sipas Gabriel Fischer nga TravailSuisse përqindja e atyre që kanë probleme u rrit me tre për qind në 21.6 për qind në katër vjet.

Problemi më i madh vazhdon të jetë stresi. Sipas studimit, 40 për qind e të anketuarve ndjehen të mbingarkuar në vendin e punës. Për shembull, stresi perceptohet si i rritur për shkak të presionit më të madh të afatit të kryerjes së detyrave në punë.

Nga pikëpamja e të anketuarve, janë ditët e gjata të punës dhe pushimet më të shkurtra krahasuar me 2015. Për shembull, disa punëtorë më shpesh janë të sëmurë sesa katër vjet më parë.

Nga 2015 deri në vitin 2018, përqindja e të punësuarve që nuk janë të kënaqur është rritur nga 9.4 në 11.6 për qind.

Megjithatë, më shumë se gjysma e të punësuarve nuk besojnë se do të gjejnë një punë të krahasueshme me të ardhura ekuivalente në qoftë se ata humbin punën e tyre. Përveç kësaj, shumë prej tyre nuk kanë mbështetje të mjaftueshme ose të pamjaftueshme nga punëdhënësi i tyre. “Travail Suisse” prandaj kërkon më shumë investime në fuqinë punëtore në formën e trajnimit dhe edukimit të mëtejshëm.