Zhvillim

Programi i ndërmarrësisë për gratë e brezit të ri

Më të mirat nga to, gjegjësisht dhjetë gra, më 16 qershor do të prezantojnë bizneset e tyre para publikut dhe para një jurie profesionale

“Programi për ndërmarrësi* synon forcimin e ndërmarrësisë në ekosistemet e gjashtë vendeve (Shqipëri, Bosnjë e Hercegovinë, Maqedoni, Serbi, Peru dhe Vietnam. Programi bashkëpunon me organizata relevante që mbështesin ndërmarrësit e rinj (inkubatorë dhe përmirësuese) dhe siguron përkrahje strategjike për t`i mbështetur modelet e tyre të biznesit dhe programet e përmirësimit.

Ky program, i implementuar nga Swisscontact do të hapë dyert për vendet e fundit finale të projektit “NextGen women entrepreneurs” (gjenerata e re e grave ndërmarrëse) nga Ballkani Perëndimor, Peruja dhe Vietnami.

Ky aktivitet do të realizohet më 16 qershor, me fillim në orën 9 dhe përfundim në orën 12.30, në Impact Hub Viaduct Bogen D.

24 gra do të punojnë përgjatë një javë (nga 12 deri 16 qershor)  me mentorë dhe investues ndërkombëtarë në bizneset e tyre dhe shkallëzimin  e strategjive të tyre. Më të mirat nga to, gjegjësisht dhjetë sish më 16 qershor do të prezantojnë bizneset e tyre para publikut dhe para një jurie profesionale.

Ju lutemi të regjistroheni për këtë aktivitet të realizuar në bahkëveprim me Impact Hub: Please register here to this free event, conducted in cooperation with Impact Hub.