Shkurt.ch

Pse Zvicra nuk do të nënshkruajë draftmarrëveshje me BE-në

një deklaratë kalibruar me kujdes për qetësuar një Komision Evropian, ekzekutivi zviceran premten tha se kishte për qëllim konsolidojë dhe të zhvillojë tej qasjen dypalëshe“, duke e përshkruar këtë sigurthemel marrëdhënieve Zvicër-BE”, përcjell albinfo.ch. 

Megjithatë, një letër dërguar Komisionit Evropian, Qeveria zvicerane theksoi se dontesqarimepër tri çështje kyçe përpara se nënshkruante projektmarrëveshjen. 

Tri pikat janë: kërcënimet e mundshme ndaj masës zvicerane hartuara për mbrojtur pagat e larta vendit, marrëveshja mbi subvencionet shtetërore dhe një pikëpyetje mbi Direktivën e BE- për Drejtat e qytetarëve. 

Projektimarrëveshja kornizë”  ka qenë tryezë nga viti i kaluar. Kjo marrëveshje synon modernizojë dhe të rregullojë marrëdhëniet midis Zvicrës dhe BE-, përcjell albinfo.ch. 

Marrëveshja është thelbësore për siguruar Zvicra vazhdon gëzojë çasjen tregun e rëndësishëm BE-së, përcjell albinfo.ch. 

Reagimi fillestar nga Brukseli premten ishte pozitiv dhe zëdhënsja e Zyrës Komisionit Evropian, Mina Andreeva, ka deklaruar se Komisioni Europian do ta studiojë letrën me kujdes dhe do të përgjigjet  kohën e duhur.