Koronavirusi: çast pas çasti

Sa paguan taksa Zvicra për punëtorët e shteteve të tjera

Këtë javë kantonet e Gjenevës dhe Ticino kanë paguar gjithsej 405 milionë franga zvicerane në Francë dhe Itali si kompensim financiar për punonjësit e tyre ndërkufitarë

Një marrëveshje midis Zvicrës dhe vendeve fqinje, e cila ka për qëllim shmangien e taksimit të dyfishtë, autorizon kantonet për të zbritur taksën e mbajtur nga pagat e punëtorëve ndërkufitarë.

Ndërsa shumica e këtyre parave mbeten në Zvicër, një pjesë u paguhet vendeve përkatëse të të punësuarve ose autoritetet rajonale në atë vend, shkruan The Local, përcjell tutje albinfo.ch.

Këtë javë Gjeneva pagoi 315 milionë franga nga taksat e tërhequra më 2019 për repartet franceze, nga ku rreth 87,000 punëtorë udhëtojnë në punët e tyre në kanton çdo ditë.

Sipas marrëveshjes së punuar më 1973, 3.5 për qind e taksës së mbledhur nga punëtorët ndërkufitarë shkon në Francë, me 76 për qind të asaj totale të transferuar në Haute-Savoie dhe pjesën tjetër në Ain.

Kjo shumë ka për qëllim të kompensojë akuzat publike të bëra nga punëtorët ndërkufitar në komunat e tyre franceze. Fondet supozohet të përdoren për projekte infrastrukturore me rëndësi rajonale, veçanërisht ato që menaxhojnë lëvizshmërinë në të dy anët e kufirit, përcjell tutje albinfo.ch.

Autoritetet e Ticinos kishin autorizuar pagesën e afro 90 milionë franga në Itali, të mbledhura nga afro 67,000 punonjës kufitar të punësuar në kanton.

Punëtorët ndërkufitarë kanë taksat e zbritura nga paga e tyre nga punëdhënësit e tyre zviceranë. Pasqyrat e tyre të pagave duhet t’u tregohen autoriteteve tatimore në vendin e tyre si provë pagese.

Për qytetarët francezë gjërat janë pak më ndryshe. Ata që punojnë në kantone përveç Gjenevës, kanë taksat e tyre të mbledhura nga autoritetet franceze. Sidoqoftë, nëse vendi i tyre i punës është Gjeneva, ata paguajnë taksa në Zvicër.

Ekzistojnë gjithashtu rregulla të veçanta për punëtorët gjermanë, të cilët punojnë kryesisht në zonën e Bazelit.

Nëse ata jetojnë në Gjermani, por kalojnë më shumë se 60 net në vit në Zvicër për arsye të lidhura me punën, ata paguajnë taksat në Zvicër sesa në Gjermani.

Gjatë pandemisë Covid-19, kur shumë punonjës të kufirit nuk po vinin në punë për punët e tyre në Zvicër, Zvicra lidhi marrëveshje me Francën dhe Gjermaninë në lidhje me taksimin e atyre që punonin nga shtëpia.