Opinione

Sfidat e Maqedonisë së Veriut për të aderuar në Bashkimin Evropian (BE)*

Në kohën kur institucionet e BE-së janë të zhytur thellë në krizën sanitare si të sfidohet Covid 19 dhe në këtë optikë si të alokojnë ndihmat financiare më adekuate për vendet anëtare të BË-së që ka për qëllim rimëkëmbjen ekonomike të shteteve anëtare të BE-së. Shtetet e Ballkanit perëndimor po bëjnë në të njëjtën kohë përpjekje ta luftojnë Covid 19 dhe duke investuar për të avancuar drejt rrugës së aderimit në familjen e BE-së.

Republika e Maqedonisë së Veriut po pallafaqohet në rend të parë  me dy sfida, edhe atë së pari me luftën kundër Covid 19, e cila si duket do të zëgjasë dhe me këte virus duhet të mësohemi të jetojmë deri sa të nxirret vaksina dhe sfidën e dytë si të aderohet në BE.

Për me aderuar në BE-janë Maqedonia e Verut ka bërë shumë përpjekje dhe ka avancuar bukur mirë në këtë kontekëst duhet pëmendur kultivimin e fqinsisë së mirë me vendet fqinje, repektimin e demokracisë ku zgjedhjetë e fundit të 15 korikut po e vertetojnë, krijimi dhe respekti i një kohezioni social, alokimi i ndihmave për familjetë më të vrfëra po e konfirmojnë këte.

Përkundër këtyre përparimeve ka ende për të bërë dhe rruga është e gjatë për Republikën e vogël Ballkanike të Maqedonisë së Veriut  procesi i saj i pranimit në Bashkimin Evropian do të marrë kohë edhe disa vite.

Sfida e tretë është migrimi i pupullsisë. Kështu, disa qytetar në veçanti të rinjët duke mos pritur që Maqedonia e Veriut të aderoje në BE-janë preferojnë të largohen dhe të provojnë fatin e tyre direkt në Evropë. Sipas statistikave të Bankës Botërore, një e katërta e popullsisë ka shkuar/migruar në dhjetë vitet e fundit. Në vendet urbane në Shkup, Tetovë, qytete univerzitare, të rinjtë zgjedhin të investohen në vendin e tyre dhe mbajnë shpresën që një ditë të bëhen evropianë.

Sfida e katërt është plakja e popullsisë në Maqedonin e Veriut që kërkon një solidarizim të gjeneratave i domosdoshëm dhe eksperimentuar në këtë kohë të covid 19 dhe aq më shumë se këta të mëshuar sot në nevoj e dje në vendet e punës ku kanë kontribuar, shpresojnë për një jetë më të mirë. Një shtet social më solidar të llojitë të një shetetit të BE-së është më i domostoshëm që Maqedonia e Veriut të proklamohet si një shtet social e funksional për të përmirsuar nivelin e jetës dhe lehtësuar rrugën e  integrimit në BE-janë.

Sfida e pestë,  konsideroj që këto fenomene covid 19, integrimet, migrimet, plakja e popullsisë do të këkojnë një aksion të përbshkët  nga të gjithë akterët dhe në rend të parë të shtetit social, partnerëve social, shoqërisë civile për të sfiduar këta fenomene me qëllim që të përqafojm vleratë e BE-së. Kurse në anën e BE-së shpresojmë përballë ketyre fenomeneve të pa zakonshme të ketë një akselerim të ndrishimeve dhe BE-ja të hapë dyert sinqerisht  për Shtetet e Ballkanit perëndimor si dhe për Republikën e vogël ballkanike të Maqedonisë së Veriut.


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI