Gjuha

Shkolla shqipe e Flumsit ka më shumë nxënës se disa kantone bashkë!

Ndërkohë që qytete dhe kantone të tëra nuk kanë asnjë paralele në gjuhën shqipe, shkolla shqipe e fshatit Flums, e vetme, ka 42 nxënës!

Në mbledhjen e fundit të Lapsh-it për Zvicër ishim përfaqësues, pothuajse nga të gjitha kantonet e Zvicrës, ku mbahet mësimi në gjuhën shqipe. Ajo që ra në sy ishte numri i nxënësve.  Për fat të keq, në shumicën e kantoneve në Zvicër, nuk ka më asnjë paralele në gjuhën shqipe, kurse në disa prej tyre numri i nxënësve është përgjysmuar. Derisa përfaqësuesit kantonalë  jepnin raportin e punës dhe bashkë me të numrin e nxënësve, më lindi një pyetje, shumë e thjeshtë: Cila pikë shkollore, ka më së shumti nxënës në Zvicër dhe sa nxënës ka ajo?

Dëgjoja me vëmendje tingëllimën e numrave:5, 7, 8, 18 nxënës. Thashë me vete pika shkollore e Flumsit matet edhe me kantonet. Atëherë këta prindër, të cilët edhe pse në vend të huaj, kanë vendosur t`ua ruajnë fëmijëve të tyre gjuhën amtare, meritojnë padyshim respekt. mësuesit Vaxhid Sejdiu, se a ka ndonjë pikë shkollore me 42 nxënës. U tha shkurt dhe qartë: – Jo.  – Atëherë shkolla shqipe e Flumsit, sot ka 42 nxënës, dhe është prijatare në mësimin plotësues në Zvicër. Përveç kësaj vlen të theksohet se për vitin e ardhshëm shkollor, që tani,  janë paraqitur edhe 6 nxënës për klasën e parë.

Ky shembull i mirë, i ka edhe njerëzit, që me punën e tyre e kanë bërë të mundur këtë. Në mesin e tyre janë prindërit e Flumsit, që së bashku me z. Adnan Fazliu dhe z. Selami Osmanin kanë arritur ta bëjnë këtë pikë shkollore, çerdhe të mësimit shqip. Po ashtu meritë e veçantë i takon edhe mësuesit, z. Vaxhid Sejdiut, i cili me punën e tij, ndër vite ka qenë dhe është shembulli i mësuesit në mërgatën shqiptare. I pyetëm ata: – na thanë shumë shkurt; aty ku bëhen bashkë mësuesi dhe prindërit, dhe punojnë vazhdimisht suksesi nuk mungon. Mësuesi Vaxhid Sejdiu shton edhe këto fjalë: “- është kënaqësi të punosh me këta fëmijë. Më duket vetja si në vendlindje,  nxënësit janë të ndarë në katër klasë, cilësia e mësimit është në nivelin e  duhur, si dhe interesimi i fëmijëve është shembull.”

Kjo shkollë dhe shkollat e tjera, të cilat janë në këtë nivel meritojnë respekt nga të gjithë ne, dhe jo vetëm nga mërgata shqiptare, por edhe nga institucionet vendore, të arsimit.

Dhe në vend të fjalëve po shënojmë emrat e këtyre nxënësve, të cilët me të drejtë bartin flamurin e shkollë shqipe në Zvicër.

Ata janë:   Erina Abazi, Drenusha Zimeri, Nejla Rushiti, Ajla Ramadani, Omar Ramadani, Erion Dehari, Ismet Aqifi, Nadire Rushiti, Sara Ramadani, Ertual Ramadani, Qemal Mehmeti, Almir Mehmeti, Omer Abazi, Albin Iseni, Albion Iseni, Almir Isufi, Meriton Fetai, Eliza Dehari, Alejna Fetai, Lindon Kamberi, Vularta Kamberi, Mimoza Fetai, Suela Aqifi, Azra Hiseni, Anida Ademi, Agan Ademi, Rimon Bilalli, Sara Abazi, Sumeja Fetai, Ezana Aliu, Esma Rushiti, Medina Isufi, Semra Mehmeti, Lejla Aliu, Eljona Aliu, Vesa Fazliu, Sureja Zimberi, Fitim Ajrullahu, Anesa Bilalli, Anisa Osmani, Jasmina Fetai dhe Erina Aliu.

(Sektori për informim i L.A.P.Sh. “Naim Frashëri” SG, Rexhep Rexhepi)