Komuniteti Shqiptar i Gjenevës

  • Kantoni: Gjenevë
  • Aktiviteti: Integrues
  • Tel: 076 3845927
  • E-mail: [email protected]
  • Web: www.cageneve.ch/
  • Adresa: Communauté Albanaise – Genève 1220 Les Avanchets (GE)
  • P.kontaktues: Ali Mehmeti, kryetar

> Shoqata tjera