In&Out

“Shqiptarët në Zvicër-1001 pamje“

Intervistë me Rexhep Rifatin, me rastin e botimit të librit „Shqiptarët në Zvicër -1001 pamje“, një monografi e mirëfilltë kushtuar shqiptarëve të Zvicrës.