Shqipëria

Si mund të bëni aplikimin për pasaportë shqiptare?

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, me anë të disa hapave të publikuara në ueb faqen e saj, ka treguar procedurat të cilat duhet t’i ndjekin aplikantët e pasaportave shqiptare apo kartave të identitetit.

Hapat e procedurës janë këto:

Nëse aplikon për herë të parë:

Pajisja me kartë identiteti dhe pasaportë (për shtetasit mbi 16 vjeç).

(Lëshohet pasaportë dhe kartë identiteti, vlefshmëria 10 vjet).

– Pasaportë e modelit të vjetër,

– Leje për drejtim automjeti, model elektronik (model i ri), nëse ka,

– Dokument tjetër mbështetës i vlefshëm me fotografi lëshuar nga vendi pritës (nëse ka).

 

Ndërsa shtetasit nën moshën 16 vjeç i nevojiten këto dokumentacione:

(Lëshohet vetëm pasaportë, vlefshmëria 5 vjet).

– Certifikatë familjare, ose

– Certifikatë lindjeje,

– Pasaportë e modelit të vjetër (nëse ka),

– Dokument tjetër mbështetës i vlefshëm me fotografi, lëshuar nga vendi pritës (nëse ka).

 

Ndërsa hapat e procedurës për kartën e identitetit dhe pasaportën (për shtetasit mbi 16 vjeç) janë këto:

1)Paraqitja personale dhe verifikimi i identitetit,

2) Konfirmimi i të dhënave me Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile,

3) Marrja e fotos dixhitale,

4) Skanimi dhe marrja e shenjave të gishtërinjve,

5) Depozitimi i nënshkrimit elektronik,

6) Rimarrja e shenjave biometrike për tërheqjen e ID-së.

 

Tarifat e shërbimit për Kartën ID dhe Pasaportën biometrike janë:

1) Greqi, Itali: 12 euro 1) Greqi, Itali: 130 euro

2) Bruksel: 16 euro 2) Bruksel: 170 euro

3) Angli: 13 paund 3) Angli: 144 paund

4) Mynih: 16 euro 4) Mynih: 170 euro

5) SHBA: 18 $ 5) SHBA: 240 $

Për më shumë klikoni në linkun e mëposhtëm për detaje dhe informacione të tjera.

http://punetejashtme.gov.al/aplikim-per-pasaporte-dhe-karte-identiteti/