Tematike

Gjuha e medieve dhe ndikimi i saj në paragjykimet për shqiptarët dhe të tjerët

Artikujt që përmbajnë informacione të përziera: pozitive dhe negative, kanë ulur paragjykimet – ashtu sikurse kanë bërë edhe artikujt pozitivë. "Kjo tregon se shtimi i informacioneve pozitive në raport me ato negative mund të zbusë paragjykimet"

Hulumtues të Institutit të Psikologjisë në kuadrin e Universitetit të Bernës, në projektin e tyre “Immigrants in the Media” tregojnë se si informacionet dhe gjuha e medieve mund të ndikojnë në përhapjen e paragjykimeve për migrantët dhe minoritetet sociale, shkruan nau.ch.

Sylvie Graf dhe Sabine Sczesny nga instituti në fjalë kanë hulumtuar se çfarë ndikimi kanë informacionet e publikuara në medie dhe gjuha e zgjedhur nga to, mbi paragjykimet në raport me pakicat, transmeton albinfo.ch. Projekti “Immigrants in the Media”, në kuadrin e të cilit kanë bërë këtë hulumtim është mbështetur nga Komisioni Evropian.

Në një artikull të publikuar rishtas në revistën “Media Psychology”, dy psikologet në fjalë prezantojnë rezultatet e hulumtimit nga tri studime eksperimentale të realizuara prej tyre.

Në këto studime ato kanë hulumtuar paragjykimet kundrejt dy grupeve me perceptim negativ: romëve dhe shqiptarëve të Kosovës, bashkë me shqiptarët në përgjithësi dhe grupit që gëzon perceptim pozitiv: italianëve.

Hulumtimet janë realizuar në kontekste të ndryshme kulturore, në Çeki dhe në Zvicër. Pjesëmarrësit në hulumtim kanë lexuar artikuj fiktivë gazetareskë, të cilët përshkruanin qëndrime pozitive (si p.sh.:  “ndihmuese”), ose negative (p.sh.: “sulmuese”) apo të përziera (“p.sh. “ndihmuese dhe sulmuese”) lidhur me këto minoritete.

Studimet kanë treguar se paragjykimet ndaj pakicave të studiuara kanë ndryshuar pasi pjesëmarrësit kanë lexuar një artikull të vetëm rreth sjelljes së pjesëtarëve të pakicës, përcjell albinfo.ch.

“Artikujt pozitivë çuan në uljen e paragjykimeve, ndërsa artikujt negativë çuan në paragjykime më të theksuara ndaj pakicës së përshkruar”, shpjegon Sylvie Graf.

Është interesante se edhe artikujt që përmbajnë informacione të përziera: pozitive dhe negative, kanë ulur paragjykimet – ashtu sikurse kanë bërë edhe artikujt pozitivë. “Kjo tregon se shtimi i informacioneve pozitive në raport me ato negative mund të zbusë paragjykimet”, ka thënë Graf.