Integrimi

Shumica e studentëve shqiptarë në Zvicër kanë mësuar shqip si fëmijë

Një sondazh i shkurtër tregon se shumica e studentëve shqiptarë në Zvicër kanë ndjekur mësimet e gjuhës dhe kulturës së prejardhjes (HSK)

Prej vitesh, raportime të ndryshme në media në gjuhën shqipe kanë treguar vazhdimisht se numri i fëmijëve me origjinë shqiptare që ndjekin mësimet në gjuhën dhe kulturën e tyre amtare (në tekstin e mëtejmë HSK) ishte shumë i ulët. Në të njëjtin rezultat kanë çuar edhe diskutime të ndryshme me prindërit e shumë fëmijëve.

Të pyetur pse prindërit nuk i regjistronin fëmijët e tyre për ndjekjen e mësimeve të HSK-së, ata përgjigjeshin, ndër të tjera, se ata kishin frikë se fëmijët po mbingarkoheshin me shkollën e rregullt dhe mësimet shtesë të HSK-së.

Ndërkaq, ata janë ballafaquar me statistika të ndryshme dhe literaturë të specializuar, në të cilat vërtetohet se nuk është kështu. Zotërimi i gjuhës amtare është shumë më i favorshëm, si bazë për të mësuar gjuhë të tjera, shkruan albinfo.ch. Sipas kësaj, ndjekja e mësimeve të HSK-së duhet të bëjë që fëmijët të mësojnë më mirë gjuhë të tjera, p.sh. gjermanishten.

Për shkak të aktualitetit dhe urgjencës së temës në atë kohë, Kuvendi i Shqiptarëve në Zvicër, së bashku me LAPSH “Naim Frashëri” patën organizuar një konferencë në Zvicër më 11 dhjetor 2016 me temën “Mësimdhënia në gjuhën dhe kulturën amtare”. Aty kam marrë pjesë edhe unë. Atë ditë mësova për herë të parë se nga të gjithë fëmijët në Zvicër që janë në moshë shkollore dhe prindërit e të cilëve flasin shqip, vetëm pak më shumë se 3% ndjekin mësimet e HSK-së! Mund të ndodhë që kjo përqindje aktualisht të jetë pak më e lartë ose më e ulët. Realisht, nuk kam statistika aktuale.

Që atëherë, unë kam folur me një numër prindërish për numrin papërfillshëm të vogël të fëmijëve që ndjekin mësimin në HSK. Shqetësimet kokëforta – dhe të pajustifikuara – se fëmijët ishin të mbingarkuar vazhduan të dalin në sipërfaqe. Një nga mënyrat më të mira për t’iu kundërvënë të paktën në një mënyrë këtyre shqetësimeve ishte kryerja e një sondazhi me studentë shqiptarë në Zvicër.

Një mostër e parë e rastësishme me një numër të vogël pjesëmarrësish ka treguar se shumica e studentëve të anketuar kishin ndjekur mësimet e HSK-së për të paktën gjashtë muaj. Kjo ishte një befasi për mua. Anketa u përsërit më pas me një numër më të madh pjesëmarrësish. Sondazhi anonim mund të realizohej falë mbështetjes së madhe të shoqatës studentore shqiptare “Studenti” në Cyrih. Në të morën pjesë 49 studentë dhe persona që kanë studiuar. 47 përgjigje ishin të vlefshme. Nga këta 47 pjesëmarrës, 24 deklaruan se kishin ndjekur mësimet e HSK-së për të paktën një vit, që korrespondon me një proporcion prej 51%. Shumica deklaruan madje se kishin ndjekur mësimet e HSK-së për të paktën tre vjet.

Në këtë pikë, le të kujtojmë përqindjen e lartpërmendur, rreth 3% të peshës së fëmijëve me origjinë shqiptare që janë në moshë shkollore. Nëse krahasoni rezultatin e anketës së sipërpërmendur prej 51% me rreth 3%, vihet re se përqindja e studentëve dhe atyre që kanë studiuar është shumë herë më e lartë.

Ky sondazh nuk pretendon të jetë një studim shkencor në shkallë të gjerë, por mund të interpretohet në atë mënyrë që të shërbejë të paktën si një tregues i vogël se ndjekja e mësimeve të HSK-së së ​​paku nuk i pengon fëmijët në shkollën e rregullt, shkruan albinfo.ch. Mbi 51% e studentëve të anketuar dhe njerëzve që kanë studiuar kanë ndjekur mësimet e HSK-së dhe kanë qenë në gjendje të përfundojnë me sukses shkollën dhe të studiojnë.

Një falënderim i madh shkon edhe për pjesëmarrësit në anketë që gjetën kohë për të marrë pjesë dhe për Rabit Rezdepin për mbështetjen e tij.

(Autor i tekstit: Orhan Spahiu, jurist, Zvicër)