Gjuha

Vështrim rreth Seminarit XIV Mbarëkombëtar

Në udhët e pedagogjisë së shkollave shqipe në diasporë

  • Foto: Ismet Osdautaj (MASHT)

  • Foto: Ismet Osdautaj (MASHT)

  • Foto: Ismet Osdautaj (MASHT)

  • Foto: Ismet Osdautaj (MASHT)

  • Foto: Ismet Osdautaj (MASHT)

  • Fotografitë Ismet Osdautaj (MASHT)

Prej 31 korrik deri më 3 gusht, në Tiranën e madhe e të bukur u mbajt Seminari XIV Mbarëkombëtar për mësues të mësimit plotësues të gjuhës shqipe jashtë atdheut. Seminari u realizua në kuadër të bashkëpunimit midis Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës të Shqipërisë dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës e Teknologjisë të Kosovës. Me këtë Seminar, përveç shumë punëtorëve shkencorë e arsimorë nga Tirana, Prishtina dhe më gjerë, ishin të pranishëm edhe 150 mësimdhënës/e nga Austria, Anglia, Gjermania, Italia, Greqia, Zvicra, Suedia, Finlanda etj. Në këto vende ka shkolla shqipe  të mësimit plotësues të gjuhës shqipe.

Hapja solemne e këtij Seminari të rëndësishëm u bë nga nxënësit e shkollës koreografike të Tiranës. Pas këtij programi të pranishmit i përshëndetën Ministrja Lindita Nikolla, Ministri për Diasporë i Shqipërisë, Pandeli Majko, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj dhe përfaqësues nga Kosova, Ministri Shyqyr Bytyqi, Arijan Daci etj.

Me këtë rast, ata falënderuan mësimdhënësit për kontributin e tyre të çmuar, angazhimin e palodhshëm ndër vite, për kultivimin e gjuhës shqipe, ruajtjen e traditës sonë kombëtare në mendjet e breznive tanë jashtë atdheut.

Qëlimi kryesor i këtij seminari ishte trajnimi i mësimdhënësve/eve në detyrën e tyre të rëndësishme e me kërkesa të larta, të japë ndihmesë për një cilësi më të lartë në mësimdhënie.

Sipas programit, gjatë seancave plenare u mbajtën ligjërata për për gjuhën standarde shqipe dhe dialektet e saj nga akademik Prof dr Gjovalin Shkurtaj. Veprimtaria 35 vjeçare e mësimit plotësues në landin e Saksonisë- Gjermani nga Vllaznim Haziri. Pastaj, për mësimdhënien dhe të nxënit, strategjitë e mësimdhënies, Kurrikula e mësimit plotësues të gjuhës shqipe, rëndësia dhe përparësit e mësimit interaktiv, orë mësimore model etj.

Në këtë seminar qenë të pranishëm edhe studiues të huaj, kontributi i të cilëve vlen të përmendet. Mjafton të përmendim edhe kontributin e albanologut të njohur zviceran prof dr dr Basil Schader, u prit me interesim të veçantë nga seminaristët. Ai ngjalli kureshtjen e pjesëmarrësve me paraqitjen e librit të tij didaktik “Rreth përdorimit të dialektit dhe gjuhës standarde” dhe prezantimin e uebfaqes http://hlt.cwd.gr me materiale multimediale didaktike për mësimin plotësues.

Seminarin e bëri edhe më të madhërishëm grupi i fëmijëve të Shkollës shqipe të Parmës (Itali) me paraqitjen e një pjesë të vallëzimit dhe disa recitime.

Risit për mësimin plotësues: Njehësimi i Kurrikulës së përbashkët të Mësimit Plotësues të gjuhës shqipe jashtë atdheut, krijimi i regjistrit të mësuesve të mësimit plotësues si edhe hartimi i certifikatave për nxënës që mbarojnë mësimin shqip.

Seminari kushtuar mësimit plotësues të gjuhës shqipe përbën një kontribut të vyer të dy ministrive, ashtu duke e vazhduar përvojën e viteve të mëparshme, për 13 seminaret e mëparshme të përbashkëta. Në seminar u përfaqësuan praktikat më të përshtatshme të didaktikës bashkohore. Mësuesit/et e shqipes që marrin pjesë në  seminaret trajnuese, shkëmbejnë përvojat e tyre, mësojnë nga njëri-tjetri, kualifikohen prej ligjëratave që mbahen, në fusha të mësimdhënies dhe të të nxënit. Bashkëbisedojnë e gjejnë zgjidhje për mjaft nga vështirësi që hasin në punën e tyre me fëmijët e mërgimtarëve.

Moderatorë të seminarit qenë Nuhi Gashi (MASHT) dhe Anila Ferizaj(MASR).

Dukuri që nuk duhet të përsëriten në seminare tjera; Disa prej pjesëmarrësve nuk ruanin qetësinë gjatë ligjëratave, nuk kishin vëmendjen e duhur gjatë seancave mësimore. Një sjellje tjetër e shëmtuar vërehej në restorante nga disa pjesëmarrës/e të cilët në rastet e ngrënies rezervonin karriget e restorantit për të tjerët që nuk ishin të pranishëm, shkaktonin pakënaqësi tek ata që ishin të pranishëm.

Fotografitë Ismet Osdautaj (MASHT)