Sindikata

Denis Torche

Sekretarë sindikalë

 Biografi e shkurt

  • Emri, MbiemriDenis Torche
  • Vendi ku vepron:Bern
  • Profesioni:Sekretarë sindikalë
  • Kontakti [email protected]

  WHO’S WHO të tjera