Shqiptarët e Zvicrës dhe Islami

Xhihadistë dhe myslimanë: nuancimet e nevojshme

Që nga sulmet terroriste kundër Charlie HEBDO kërcënimi i xhihadistëve si dhe myslimanët në Evropë janë bërë shumë të pranishme në media. Megjithatë, këto dy realitete kërkojnë një lexim disi me shumë nuanca.

Dhuna ekstreme e kryer në Paris nga disa të rinj, të cilët vetëquhen anëtarë të një islami politik, ngre shqetësime si dhe një lemeri legjitime. Ky kërcënim xhihadist gjithashtu objektivisht mund të kërcënojë sigurinë e Zvicrës dhe rritja e vigjilencës duhet të ushtrohet. Megjithatë, lidhja mes xhihadistëve dhe pranisë së myslimanëve në vendet perëndimore përcaktohet nganjëherë tepër mekanikisht.

Me fjalë të tjera, edhe në qoftë se autorët e këtyre akteve monstruoze vijnë nga familje me fe myslimane, duhet theksuar se ata përfaqësojnë vetëm një pakicë të margjinalizuar të një rinie të radikalizuar. Autorët, të cilët janë shpesh psikologjikisht dhe shoqërisht të cenueshëm, janë shkëputur qëllimisht nga thelbi i tyre kulturor dhe familjar për t’u zhytur në një mjegullnajë xhihadistësh globalë pa lidhje me një territor.

Sikurse Olivier Roy, një nga njohësit më të mirë të këtij problemi, thekson se ” të rinjtë e radikalizuar, edhe pse ata mbështetën në një imagjinatë myslimanizmi politik (Umati i kohërave të para), janë të shkëputur qëllimisht qoftë me Islamin e prindërve të tyre, qoftë me kulturën dhe shoqërinë myslimane”.

Në Zvicër, popullatat myslimane janë të shumta dhe të ndryshme

Kur përmendët gjithashtu çështja myslimane në Zvicër, atëherë një vëzhgim bëhet i nevojshëm. Ashtu si vendet e tjera evropiane, Zvicra përmban një pakicë sociale-zvicerane dhe migrante – të besimit mysliman, që vërtitet mes 4 deri në 5% të popullsisë së saj. Megjithatë, ngjashmëria përfundon kaq, sepse krahasimi statistikor eklipson një realitet sociologjik më delikat. Më konkretisht, në Zvicër popullsitë myslimane janë të shumta dhe të ndryshme, prandaj është vështirë të përdoret për t’i cilësuar termin e përgjithshëm “komunitet mysliman”.  Me të tjera fjalë, çdo grup mysliman kërkon të përjetojë besimin e tij në harmoni me kulturën e vet të origjinës, e cila kontribuon në ruajtjen e diversitetit të tyre. Për më tepër, ata janë kryesisht nga kontinenti evropian, që do të thotë, shtetet e Ballkanit si dhe të pjesës turke.

Edhe pse në vitet e fundit Zvicra është bërë gjithashtu pre e një shtimi të lëvizjeve salafiste dhe të rekrutimeve xhihadiste për të luftuar në fronte të Lindjes së Mesme, shumica e myslimanëve në Zvicër si dhe e familjeve prej nga ata vijnë kanë evoluar në frymën e tolerancës tradicionale, laike, me popullsinë e krishterë. Së fundi, ndryshe nga shumica e vendeve evropiane, Zvicra nuk ka një të kaluar koloniale dhe pakica e saj myslimane, e cila është në një proces të integrimit harmonik, nuk është e vendosur në geto etnike ose fetare pa perspektivë socio-ekonomike


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI