Shqipëria

Zvicra ndihmon Shqipërinë në qëndrueshmërinë e hidrocentraleve

Ambasadas e Zvicrës në Shqipëri shtron pyetjen: Si mund të sigurohet që projektet për hidrocentrale të kenë qëndrueshmëri dhe gjithashtu të bëjë sens nga ana e biznesit?

Mund të jetë një imazh i 5 persona, tabelë dhe teksti që thotë "KESH SHO Almg Neg Regionalworkshop workshop Regional Hydropower Sustainablity HydropowerSustainotityStendaed Standard Tirana, 30 April Tirana,30April2024 2024"

𝐀𝐥𝐞𝐚𝐧𝐜𝐚 𝐩𝐞̈𝐫 𝐐𝐞̈𝐧𝐝𝐫𝐮𝐞𝐬𝐡𝐦𝐞̈𝐫𝐢𝐧𝐞̈ 𝐞 𝐇𝐢𝐝𝐫𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞𝐯𝐞 është në Tiranë për të eksploruar këtë dhe për të udhëzuar ekspertët vendas në Shqipëri dhe Ballkanin Perëndimor.

Mund të jetë një imazh i 8 persona dhe teksti që thotë "Opening Openingremarks remarks fwLConlederation KESH Erald Elezi Division Director Operation Trade Divisio Albanian Corporation (KESH) Philipp Arnol Deputy Head Embassy Switzerio Albania D"

Përmes mbështetjes nga 🇨🇭 Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështjet Ekonomike, SECO, parimet dhe standardet e qëndrueshmërisë janë prezantuar për hidrocentralet në Shqipëri dhe rajon.

Mund të jetë një imazh i 5 persona, persona duke studiuar dhe teksti