Shkurt.ch

14% më pak azilkërkues gjatë gjysmëvjetorit të parë

Sikurse edhe më parë, numri më i madh i azilkërkuesve edhe në këtë gjysmëvjetor, ka ardhur nga Eritrea, Afganistani dhe Siria

Gjatë gjysmës së parë të vitit 2018 në Zvicër janë paraqitur pak më shumë se 7800 kërkesa për azil. Në krahasim me gjysmën e parë të vitit paraprak, atij 2017, kjo shifër dëshmon për një ulje prej 14% të numrit të kërkesave të reja për azil, bën të ditur Sekretariati Shtetëror për Migracion (SEM).

Sikurse edhe më parë, numri më i madh i azilkërkuesve edhe në këtë gjysmëvjetor, ka ardhur nga Eritrea, Afganistani dhe Siria.

Gjatë qershorit, në Zvicër kanë ardhur edhe 104 refugjatë tjerë nga Siria, në kuadrin e programit të OKB-së për rivendosje. Me këtë kontigjent, Zvicra po e përmbush gradualisht zotimin e saj për strehimin e 2000 personave veçannërisht të vuajtur e të lëndueshëm nga ky vend. Deri më tash janë strehuar 972 sirianë në kuadër të këtij programi.