Tematike

Marrëveshje me CSS për sigurimin shëndetësor të azilkërkuesve

Me nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje me një sigurues shëndetësor që vepron në gjithë Zvicrën u gjet një zgjidhje me çmim të volitshëm, e cila e pakëson dukshëm barrën administrative të SEM ndaj siguruesve të veçantë

Duke filluar nga 1 qershori 2019, kompania e sigurimeve shëndetësore CSS merr përsipër sigurimin obligativ të të gjithë azilkërkuesve dhe refugjatëve që kanë vendim kthimi, të cilët janë të vendosur në qendrat federale të azilit (BAZ).

Nga 1 marsi 2019 ka hyrë në fuqi Ligji i Rishikuar i Azilit. Sipas tij, azilkërkuesit dhe ata me vendim kthimi, qëndrojnë maksimalisht 140 ditë në Qendrat Federale të Azilit (BAZ). Për këtë arsye ata, sipas Ligjit mbi Sigurimin Shëndetësor (KVG), me faktin që kanë mbushur tre muaj qëndrimi në BAZ i nënshtrohen detyrimit për të bërë sigurim shëndetësor.

Shpenzimet shëndetësore që dalin gjatë 90 ditëve të para të qëndrimit, deri tash i ka mbuluar federata ndërsa me të renë ato do të mbulohen nga fondi i përmendur shëndetësor, më së gjati për 140 ditë.

Marrëveshja kornizë në mes të Sekretariatit Shtetëror për Migracion (SEM) dhe CSS parashikon që azilkërkuesit të pranohen në një model tashmë ekzistues të mjekësisë familjare.

Me nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje me një sigurues shëndetësor që vepron në gjithë Zvicrën u gjet një zgjidhje me çmim të volitshëm, e cila e pakëson dukshëm barrën administrative të SEM ndaj siguruesve të veçantë. Nga ana tjetër, mjekët familjarë marrin në këtë rast funksionin efektiv të përzgjedhjes dhe garantojnë trajtim të duhur mjekësor.