Lajme

A duhet të di një gjuhë zvicerane për të marrë lejen C?

Zvicra ka rregulla për mbajtësit e lejeve afatgjata ose të përhershme, dhe për një arsye të mirë: njohja e gjuhës dëshmon se mund të jetoni dhe të punoni në vend me një lehtësi (relative)

Krahas kërkesave të tjera për marrjen e lejes C – “më e larta” në Zvicër dhe një hap drejt shtetësisë – njohja e gjuhës së rajonit ku jetoni është ndër më të rëndësishmet.

Qeveria supozon, dhe në mënyrë të arsyeshme, që pasi të keni jetuar në Zvicër për shumë vjet – qoftë pesë ose 10, në varësi të kombësisë suaj – ju duhet të jeni në gjendje të keni të paktën aftësi themelore gjuhësore. (Kohëzgjatja e kohës që ju duhet të qëndroni në Zvicër sipas lejes B përpara se të kualifikoheni për C, është pesë vjet për shtetasit e BE/EFTA, si dhe për qytetarët amerikanë dhe kanadezë. Të tjerët duhet të qëndrojnë këtu për 10 vjet), shkruan The Local, përcjell albinfo.ch.

Çfarë niveli të aftësisë duhet të keni për të marrë një leje C?

Në të kaluarën, kërkesat gjuhësore për të huajt ishin më fleksibël, por nga 1 janari 2020, hynë në fuqi kërkesa të reja, më të ashpra.

Që nga ajo datë, për të marrë një leje C duhet të respektohen disa rregulla gjuhësore. Ato u krijuan për të harmonizuar kërkesat gjuhësore për rezidencë në të gjithë Zvicrën dhe jo situatën e mëparshme ku kantone të ndryshme kishin rregulla të ndryshme, përcjell tutje albinfo.ch.

Por nëse mendoni se pragu i vendosur nga autoritetet zvicerane është pa nevojë i lartë (siç ndodh shpesh në Zvicër), do të lehtësoheni kur e dini se nuk janë.

“Statusi i qëndrimit nuk duhet të varet nga aftësia e një personi për të folur me saktësi – kjo nënkupton një nivel të caktuar arsimimi – por për të komunikuar në situata të përditshme, për shembull me kolegët e punës ose me mësuesit e fëmijëve të dikujt”, tha qeveria.

Këto rregulla përcaktohen si më poshtë:

Nëse keni të drejtë për lejen C pas qëndrimit të përhershëm dhe të pandërprerë në Zvicër prej pesë ose 10 vjetësh (në varësi të kombësisë suaj – shih më lart), njohja e gjuhës kombëtare të rajonit vendoset në nivelin A2 për të folur (fillore / mesatare ) dhe niveli A1 (fillor) për të shkruar.

Nëse kualifikoheni për një status të shpejtë të qëndrimit të përhershëm – për shembull, nëse jeni i martuar me një shtetas zviceran – duhet të flisni gjuhën e kantonit tuaj në nivelin B1 (të ndërmjetëm) dhe ta shkruani atë në A1 (fillore / bazë ) nivel.

Këto janë rregullat minimale të vendosura në nivel federal. Megjithatë, kantonet janë të lira të krijojnë një bar më të lartë nëse dëshirojnë, siç kanë bërë Thurgau, Schwyz dhe St. Gallen.

Çfarë dëshmie për njohjen e gjuhës kërkohet?

Demonstrimi i aftësisë gjuhësore duhet të bëhet përmes një qendre testimi të akredituar. Procesi i akreditimit trajtohet në nivel kantonal.

Merreni këtë seriozisht: Ata që nuk përmbushin kërkesat e gjuhës mund të përballen me pasoja. Për shembull, mbajtësit e lejes C mund të humbasin statusin e tyre të qëndrimit të përhershëm dhe leja e tyre të zvogëlohet në B, gjë që do të shkurtonte kohën që ata lejohen të qëndrojnë në Zvicër.

A ka ndonjë përjashtim për rregullat e gjuhës?

Po.

Nëse gjuha juaj amtare është gjermanishtja, frëngjishtja ose italishtja, padyshim që nuk keni nevojë të provoni aftësitë tuaja. (Do të lehtësoheni kur të dini se gjermanishtja e lartë është e mjaftueshme, njohja e Schwyzerdütsch nuk është e detyrueshme).

Përjashtohen edhe të huajt që kanë kryer shkollën fillore ose të mesme në njërën nga këto tri gjuhë, edhe nëse shkolla ka qenë jashtë Zvicrës.

Gjithashtu, shtetasit e Austrisë, Belgjikës, Danimarkës, Francës, Gjermanisë, Greqisë, Italisë, Lihtenshtajnit, Holandës, Portugalisë dhe Spanjës, janë të përjashtuar nga këto kërkesa gjuhësore, përcjell tutje albinfo.ch.

Një përjashtim tjetër u jepet njerëzve që “nuk janë në gjendje të plotësojnë kërkesat e gjuhës ose mund ta bëjnë këtë vetëm me vështirësi. Kjo mund të jetë për shkak të rrethanave të rënda personale si paaftësia fizike ose mendore, vështirësitë në të mësuar ose një sëmundje serioze ose kronike,” sipas qeverisë.

Megjithatë, një person i tillë “duhet të paraqesë prova për paaftësinë e tij për të përmbushur kërkesat ligjore të gjuhës”.