Lajme

Ambasada Gjermane në Tiranë, me njoftim të ri për aplikantët

Për aplikimet e bëra deri më tani: Ambasada do t'i njoftojë ata aplikues, pasaportat e të cilëve duhet të tërhiqen pas lëshimit të vizës përkatëse.

Nisur nga gjendja aktuale zyra, e vizave dhe pasaportave të Ambasadës Gjermane në Tiranë do të vazhdojnë të mbeten të mbyllura për publikun deri në një njoftim të dytë. Kjo vlen edhe për çështje të tjera konsullore sikundër janë vërtetimet, legalizimet dhe lejet e kalimit të kufirit.

Të gjithë personat që kanë një datë të konfirmuar aplikimi, i cili është i pamundur për shkak të mbylljes së Ambasadës, do të njoftohen automatikisht me email në momentin e duhur lidhur me datën e re të aplikimit. Jeni të lutur të verifikoni emailet, që ju mbërrijnë në SPAM.

Lutemi të hiqni dorë nga pyetjet individuale lidhur me datën e re të aplikimit, pasi kërkesa të tilla për fat të keq nuk mund të marrin përgjigje.

Për aplikimet e bëra deri më tani: Ambasada do t’i njoftojë ata aplikues, pasaportat e të cilëve duhet të tërhiqen pas lëshimit të vizës përkatëse.

Në raste urgjente mund të drejtoheni Ambasadës me email apo në rrugë telefonike. Qëndroni të informuar rredh gjendjes së mëtejshme përmes faqes sonë. /Albinfo.ch